DNB verleent goedkeuring transactie VIVAT

Donderdag 19 maart is VIVAT geïnformeerd dat Athora voor de Transactie een verklaring van geen bezwaar heeft ontvangen van De Nederlandsche Bank (DNB). De closing van de Transactie wordt begin april 2020 verwacht. NN heeft ook een verklaring van geen bezwaar ontvangen van DNB in verband met de vervolgacquisitie van VIVAT Schade.

De goedkeuring van 19 maart volgt op een eerdere goedkeuring van de Europese Commissie voor de overname van VIVAT door Athora en van de Nederlandse Autoriteit voor Consumenten en Markten (ACM) voor de overname van VIVAT Schade door NN. Daarnaast heeft de ondernemingsraad van VIVAT positief geadviseerd over de Transactie en de overname van VIVAT Schade door NN.
 
VIVAT maakt de benoeming bekend van drie nieuwe leden van de Raad van Bestuur van VIVAT en de besturen van de verzekeringsdochters van VIVAT, SRLEV NV en Proteq Levensverzekeringen NV.:
 • Angelo Sacca zal worden benoemd tot Chief Strategy & Commercial Officer en Stefan Spohr tot Chief Operating Officer vanaf de Afsluitingsdatum. 
 • Annemarie Mijer-Nienhuis zal worden benoemd tot Chief Risk Officer met ingang van een datum na de Closing Date. 
 • Op 26 februari 2020 maakte VIVAT bekend dat Tom Kliphuis per 1 april is benoemd tot CEO.
 
Xiao Wei (Charlene) Wu, Wendy de Ruiter-Lörx, Lan Tang en Jeroen Potjes zullen per de Closing Date hun ontslag indienen bij de Raad van Bestuur van VIVAT en het bestuur van de verzekeringsmaatschappijen van VIVAT.
 
Als gevolg hiervan zullen de Raad van Bestuur van VIVAT en het bestuur van de verzekeringsmaatschappijen van VIVAT bestaan uit de volgende personen:
 • Tom Kliphuis, Chief Executive Officer (per 1 april)
 • Yinhua Cao, Chief Financial Officer
 • Angelo Sacca, Chief Strategy & Commercial Officer
 • Stefan Spohr, Chief Operating Officer
 • Annemarie Mijer-Nienhuis, Chief Risk Officer (van kracht op een datum na de sluitingsdatum)
 
De Raad van Commissarissen van VIVAT is dankbaar voor de toewijding en betrokkenheid van Xiao Wei (Charlene) Wu, Wendy de Ruiter-Lörx, Lan Tang en Jeroen Potjes bij het bedrijf in de afgelopen jaren. Maarten Dijkshoorn, voorzitter van de Raad van Commissarissen: "Sinds de overname door de huidige aandeelhouder in 2015 heeft dit bestuur de onderneming gestabiliseerd en geleid tot een uitgebreide transformatie. Dit heeft geresulteerd in de structureel verbeterde onderneming die VIVAT vandaag de dag is, als een toonaangevende, klantgerichte en innovatiegedreven verzekeringsmaatschappij met een aanzienlijk lagere kostenbasis waarvan onze nieuwe eigenaar zal profiteren.

Het vertrek van de leden van de Raad van Bestuur bij de sluiting komt op een natuurlijk moment, na de overname door Athora als nieuwe aandeelhouder. We zijn dankbaar voor de inspanningen van Xiao Wei (Charlene), Wendy, Lan en Jeroen en wensen hen veel succes in de toekomst. Tegelijkertijd verwelkomen wij Angelo Sacca, Stefan Spohr en Annemarie Mijer-Nienhuis in onze Raad van Bestuur. Hun uitgebreide ervaring en diepgaande kennis van de sector zullen in de volgende fasen van de toekomst van VIVAT een waardevolle troef zijn."
 
Wijzigingen in de Raad van Commissarissen:
Vanaf de Sluitingsdatum zullen Hanny Kemna, Floris Deckers en Michele Bareggi worden benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van VIVAT en van de verzekeringsmaatschappijen van VIVAT. Miriam van Dongen (op haar initiatief), alsmede Ming He en Kevin Shum zullen vanaf de Closing Date niet langer lid zijn van de Raad van Commissarissen van VIVAT en van de verzekeringsmaatschappijen van VIVAT.

Vanaf de Afsluitingsdatum zal de Raad van Commissarissen van VIVAT en de verzekeringsmaatschappijen van VIVAT bestaan uit de volgende personen:
 • Maarten Dijkshoorn (voorzitter)
 • Pierre Lefèvre
 • Hanny Kemna
 • Floris Deckers
 • Michele Bareggi

Maarten Dijkshoorn, Voorzitter van de Raad van Commissarissen: "Ik beschouw het als een eer en genoegen om de afgelopen jaren nauw samen te hebben gewerkt met Miriam van Dongen, Ming He en Kevin Shum. Hun bijdrage is van onschatbare waarde geweest voor de ontwikkeling van VIVAT. Tegelijkertijd verwelkom ik de nieuwe leden van de Raad van Commissarissen Hanny Kemna, Floris Deckers en Michele Bareggi en ik kijk uit naar onze toekomstige samenwerking."

De Raad van Commissarissen van VIVAT en van de verzekeringsmaatschappijen van VIVAT heeft besloten de Raad van Commissarissen uit te breiden tot zes leden. Nadere informatie over de vervulling van deze vacature zal te zijner tijd worden verstrekt.

Korte biografieën van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn beschikbaar op de website van VIVAT.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)
 
 
Geplaatst op 20-03-2020


Share on: