Agenda

AU kunt uw evenementen en opleidingen aanmelden voor opname in onderstaande agenda door een e-mail te sturen aan redactie@schade-magazine.nl (de redactie behoudt zich het recht voor aangemelde evenementen niet op te nemen; aan opname in deze agenda zijn geen kosten verbonden).

VOORJAAR

2 februari 2021
Interne fraude & integriteit
https://www.kerckebosch.nl/criminaliteit-veiligheid/interne-fraude-integriteit-e2079
 
11 februari 2021
Verzekeringsfraude & Recht
https://www.kerckebosch.nl/criminaliteit-veiligheid/interne-fraude-integriteit-e2079
 
17 februari 2021
Huishoudelijke hulp: het ‘ondergeschoven kindje’ in de letselschaderegeling
https://www.kerckebosch.nl/recht/huishoudelijke-hulp-ondergeschoven-kindje-letselschaderegeling-e2223
 
11 maart 2021
AI en Data-Analyse bij aanpak Fraude en FEC
https://www.kerckebosch.nl/financiele-fraude/ai-data-analyse-aanpak-fraude-fec-e2217
 
23 maart 2021
Psychische klachten: de onzichtbare last na letsel
https://www.kerckebosch.nl/recht/psychische-klachten-onzichtbare-last-na-letsel-e2224
 
30 maart 2021
Berekening letselschade bij zelfstandigen; een hele onderneming!
https://www.kerckebosch.nl/recht/berekening-letselschade-zelfstandigen-hele-onderneming-e2227
 
1 april 2021
Fraude & Bewijs bij verzekeringszaken
https://www.kerckebosch.nl/financiele-fraude/fraude-bewijs-verzekeringszaken-e2268
 
8 april 2021
Scenariodenken bij (financieel) toezicht en onderzoek
https://www.kerckebosch.nl/financiele-fraude/scenariodenken-financieel-toezicht-onderzoek-e2251
 
12 en 19 april 2021
Leergang Management van Fraudeonderzoeken
https://www.kerckebosch.nl/financiele-fraude/leergang-management-fraudeonderzoeken-e2270
 
13 april 2021
Letselschadeberekeningen bij verlies van arbeidsvermogen (art. 6:107 BW)
https://www.kerckebosch.nl/recht/letselschadeberekeningen-verlies-arbeidsvermogen-art-6107-bw-e1969
 
13 april 2021
Fraude & Privacy in de financiële sector
https://www.kerckebosch.nl/financiele-fraude/fraude-privacy-financiele-sector-e2237
 
21 april 2021
Whiplash en de beperkingenvraag
https://www.kerckebosch.nl/recht/whiplash-beperkingenvraag-e2302
 
22 april 2021
Waarde(ring) van het deskundigenbericht in letselschadezaken
https://www.kerckebosch.nl/recht/waardering-deskundigenbericht-letselschadezaken-e2048
 
22 april 2021
De leugen in het onderzoek
https://www.kerckebosch.nl/criminaliteit-veiligheid/leugen-onderzoek-e2240
 
18 mei 2021
Letselschade & Sociale Zekerheid
https://www.kerckebosch.nl/recht/letselschade-sociale-zekerheid-e2238
 
20 mei 2021
Fraude in de letselschadepraktijk
https://www.kerckebosch.nl/financiele-fraude/fraude-letselschadepraktijk-e2213
 
3 juni 2021
Gegevensuitwisseling bij samenwerking aanpak fraude en criminaliteit
https://www.kerckebosch.nl/financiele-fraude/gegevensuitwisseling-samenwerking-aanpak-fraude-criminaliteit-e2269
 
3 juni 2021
Medische kennis voor juristen: Psychiatrie en DSM-5
https://www.kerckebosch.nl/recht/medische-kennis-juristen-psychiatrie-dsm-5-e2301
 
10 juni 2021
Verkeersaansprakelijkheid en letselschade
https://www.kerckebosch.nl/recht/verkeersaansprakelijkheid-letselschade-e2294
 
15 juni 2021
Complexe situaties in de letselschaderegeling
https://www.kerckebosch.nl/recht/complexe-situaties-letselschaderegeling-e2264