Archief

SCHADE magazine is hét onafhankelijke vakblad voor alle professionals in de schadewereld.
Dit zijn onder andere schade-experts, mediatoren, letselexperts, assurantietussenpersonen, medewerkers op de schadeafdelingen bij makelaars en verzekeraars, advocaten,
risk- en insurancemanagers, schade-, fraude- en toedrachtonderzoekers, risicodeskundigen, reconditioneringsbedrijven, auto- en overige schadeherstellers en de brancheorganisaties
in deze sectoren.

De verhalen zijn onder andere achtergrondartikelen en interviews met vertegenwoordigers
uit de verschillende schadedisciplines. Stuk voor stuk geschreven door vakjournalisten,
die door hun specifieke kennis en ervaring als geen ander weten wat er in de verschillende vakgebieden speelt.

SCHADE magazine verschijnt zes keer per jaar en is onderdeel van een totaalconcept voor
de verzekerings- en expertisebranche, waartoe ook SCHADE website en de SCHADE nieuwsbrieven behoren met actualiteiten uit de branche.                                                                                                      

Accuraat en deskundig, dát is SCHADE magazine