Elke vier minuten een 65-plusser op de Spoedeisende Hulp na valongeval

Nieuwe cijfers laten zien dat het aantal valongevallen bij ouderen onverminderd hoog was in 2019. De medische kosten die daar in 2019 mee gepaard gingen, overstegen voor het eerst één miljard euro. VeiligheidNL roept professionals op om ouderen met verhoogd valrisico vroegtijdig op te sporen. Dit thema staat centraal tijdens de landelijke Valpreventieweek van 28 september t/m 4 oktober.


COVID-19 verhoogt valrisico bij 65-plussers
Het aantal valongevallen en risico op een val blijft elk jaar stijgen. COVID-19 maakt het lastig voor ouderen om fit en mobiel te blijven en er kan sprake zijn van tijdelijke onderbehandeling van ziektes en aandoeningen die een valrisico veroorzaken.

Wietske Hoekstra, consultant bij VeiligheidNL: “Wij zien dat ouderen over het algemeen vaker thuisblijven in deze coronaperiode. Ook gaan veel sport- en beweegactiviteiten en valpreventie-trainingen als gevolg van corona niet of in beperkte vorm door. Dit bij elkaar verhoogt de kans dat ouderen vallen nog meer.”

Valpreventieweek: vroegtijdig signaleren van valrisico is essentieel
De eerste belangrijke stap om valongevallen te voorkomen is om ouderen met een verhoogd valrisico vroegtijdig op te sporen. De jaarlijkse Valpreventieweek - dit jaar van 28 september t/m 4 oktober - staat dan ook volledig in het teken van deze opgave. VeiligheidNL roept (zorg)professionals op om zoveel mogelijk ouderen met een verhoogd valrisico op te sporen. Ook de directe omgeving wordt gevraagd alert te zijn; denk aan familieleden, mantelzorgers, apotheken en verenigingen.

Verhoogd valrisico herkennen
Dit kan al door het stellen van twee simpele vragen (1) “Bent u de afgelopen 12 maanden gevallen?” en (2) “Heeft u moeite met bewegen, lopen of balans houden?” (zie het vragenkaartje). VeiligheidNL helpt (zorg)professionals met diverse middelen hoe ze verhoogd valrisico kunnen herkennen en hoe ze ouderen kunnen doorverwijzen naar effectieve valpreventiemaatregelen.

Steeds groter maatschappelijk probleem
Uit de nieuwste cijfers blijkt dat er in 2019 109.000 65-plussers op de Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis terecht gekomen zijn na een valongeval in of om het huis. Hiervan hebben 79.900 mensen ernstig letsel opgelopen en zijn bijna 5.000 mensen overleden. Ook werden 11.000 65-plussers tijdelijk of permanent opgenomen in een verpleeghuis. Uit eerder onderzoek bleek dat twee derde van de 65-plussers die op de Spoedeisende Hulp kwam door een val al een verhoogd valrisico had. De valongevallen hadden voor een groot deel voorkomen kunnen worden door vroegtijdige signalering.

Opgelopen letsel na een val heeft veel impact op de zelfredzaamheid van ouderen en hun kwaliteit van leven. De verwachting is dat het aantal Spoedeisende Hulp-bezoeken na een valongeval door de vergrijzing en het groeiende aandeel 75-plussers verder zal stijgen in de toekomst.

Geplaatst op 28-09-2020

< VorigeVolgende >


Share on: