BAM verwacht positief gecorrigeerd resultaat vóór belastingen voor tweede helft 2020

Koninklijke BAM Groep nv rapporteert voor de eerste helft van 2020 een gecorrigeerd verlies vóór belastingen van €134 miljoen, in lijn met de verwachte bandbreedte van €130-€150 miljoen, zoals op 2 juli gemeld. De resultaten werden aanzienlijk beïnvloed door de buitengewone omstandigheden, veroorzaakt door COVID-19.

Dit komt tot uitdrukking in een omzetdaling in het tweede kwartaal van €360 miljoen, of 19 procent, in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Bovendien werden de resultaten geraakt door verliezen bij BAM International (€56 miljoen), de Keulse metroschikking (€36 miljoen) en achterblijvende prestaties bij het Duitse bouw- en Nederlandse infrabedrijf.

Het Nederlandse bouw- en vastgoedbedrijf, het Britse infrabedrijf en BAM PPP presteerden goed. De kaspositie van BAM verbeterde verder gedurende het tweede kwartaal, ondersteund door COVID-19-overheidsmaatregelen, kosten- en uitgavenbesparingen en de gedeeltelijke overdracht van pps-investeringen. Het proces tot afbouw van BAM International is in gang gezet.
Op grond van de huidige markt- en COVID-19-omstandigheden en de sterke orderportefeuille verwacht BAM voor de tweede helft van 2020 een positief gecorrigeerd resultaat vóór belastingen. 
 
  • Bedrijfsopbrengsten namen af met 10% in het eerste halfjaar tot €3,1 miljard, vooral door impact COVID-19
  • Gecorrigeerd resultaat vóór belastingen -€133.6 miljoen, door COVID-19, Keulse metroschikking en onderpresterende bedrijven
  • Maatregelen genomen om achterblijvende prestaties aan te pakken en risico’s te verminderen, waaronder starten van proces om BAM International af te bouwen
  • Nettoverlies van €235 miljoen, inclusief €116 miljoen non-cash afwaarderingen, voornamelijk op goodwill en actieve belastinglatenties
  • Kaspositie versterkt tot €1,3 miljard, inclusief €400 miljoen van de volledig getrokken doorlopend-kredietfaciliteit
  • Vrijstelling (‘waiver’) verkregen van banken op rente- en ‘leverage’-ratio
  • Kapitaalratio op 11,3%, geraakt door nettoverlies, alsook door verlenging van balans, gedeeltelijk gecompenseerd door pps-gerelateerde verhoging van eigen vermogen
  • Orderportefeuille in tweede kwartaal gestegen met 5% tot €13,3 miljard
Kijk hier voor de volledige samenvatting van het halfjaarbericht 2020.
Geplaatst op 20-08-2020


Share on: