Nederland gastland Rijnministersconferentie

Donderdag 13 februari is minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) voorzitter van de internationale Rijnministersconferentie die ditmaal in Amsterdam wordt gehouden. De betrokken ministers en vertegenwoordigers van de landen in het stroomgebied van de Rijn komen bij elkaar om afspraken te maken over hoe om te gaan met onder meer hoogwater, watertekorten bij droogte, vismigratie en waterverontreiniging.

De afspraken die de betrokken ministers en vertegenwoordigers van de landen in het stroomgebied van de Rijn maken komen in het programma Rijn 2040 dat tijdens de conferentie wordt vastgesteld.

Droogte en hoogwater
De zomers van 2018 en 2019 lieten het belang zien dat naast afspraken hoe om te gaan met hoogwater ook de problemen rondom laagwater door droogte moeten worden aangepakt. Op sommige plaatsen was het water zo laag dat er nauwelijks nog scheepvaart mogelijk was. Maar ook op het onderwerp hoogwater blijven de lidstaten investeren, zoals de aanleg van nieuwe zogeheten retentiegebieden langs de rivier waardoor wateroverlast kan worden beperkt door delen bewust te laten onderlopen.
 
Waterkwaliteit en vissen
De afgelopen decennia is dankzij de afspraken tussen de Rijnlanden het water van rivier zichtbaar verbeterd. Er is onder meer veel geïnvesteerd in rioolwaterzuivering en ook wordt in alle landen streng toegezien op de lozing van gevaarlijke stoffen. Nieuwe uitdagingen die op tafel liggen zijn het verder indammen van verontreiniging door bijvoorbeeld medicijnresten, bestrijdingsmiddelen en door de industrie gebruikte stoffen. Nadat in Nederland de Haringvliet op een kier is gezet zodat vissen stroomopwaarts kunnen zwemmen, zijn er nog meer afspraken nodig om in andere landen de obstakels die er nog liggen zoveel mogelijk weg te halen.
 
Conferentie
In de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) werken Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg, Italië, Liechtenstein, Wallonië en Nederland samen om overeenstemming te houden over het gebruik van de rivier door de betrokken landen. Een samenwerking die 70 jaar geleden begon en waarvoor de landen elke paar jaar samenkomen om de nieuwe afspraken vast te leggen. De laatste Rijnministersconferentie was in 2013 in Bazel, Zwitserland.
 
Geplaatst op 10-02-2020

< VorigeVolgende >


Share on: