Onderzoek Radar: Afhandeling letselschade onnodig vertraagd

Uit onderzoek van Radar blijkt dat letselschadeslachtoffers soms lange tijd moeten wachten op uitbetaling van geleden schade. Van de ruim 3000 ondervraagde ervaringsdeskundigen heeft tweederde het gevoel dat de afwikkeling van een zaak onnodig lang wordt vertraagd.

Samen met de Samenwerkende Slachtoffer Organisaties Letselschade (SSOL) heeft Radar 3085 letselschadeslachtoffers ondervraagd. Hiervan is de meerderheid ontevreden over de lange periode van de afwikkeling van hun zaak. Bij 55 procent blijkt dat er bovendien wordt betwijfeld of hun klachten wel zijn veroorzaakt door het ongeluk. Het meest genoemde discussiepunt, door 66 procent van degenen die te maken hebben met een dergelijke discussie over het 'causaal verband', is dit de medische bewijslast.

Hoe meer het geclaimde schadebedrag oploopt, hoe vaker er wordt getwijfeld aan deze medische bewijslast. In tachtig procent van de zaken die boven de 50.000 euro uitkomen wordt getwijfeld aan het medisch bewijs. Veel slachtoffers hebben dan ook al meerdere, in sommige gevallen zelfs vele, verschillende medische adviezen op tafel gelegd.

56 procent van alle respondenten is niet tevreden over de tijd die de schade-afhandeling in beslag neemt; een meerderheid heeft het gevoel dat de zaak onnodig vertraagd wordt. Bovendien voelt 55 procent zich door de bejegening van de tegenpartij eerder verdachte dan slachtoffer.

Dit blijft niet zonder gevolgen: veel slachtoffers geven aan dat zij (bovenop het letsel van het ongeluk) psychisch of financieel nadeel oplopen door de manier waarop de zaak wordt afgehandeld. Een overgrote meerderheid zegt slechts gedeeltelijk of zelfs helemaal geen grip op de zaak te voelen. 

Dit kan heftige gevolgen hebben voor de slachtoffers. In de uitzending van 31 augustus 2020 besteede Radar aandacht aan dit onderwerp en werd hierover in gesprek gegaan met Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars. 

 

Bron: Radar
Geplaatst op 01-09-2020

Volgende >


Share on: