Geen rechtsbijstand voor van particulier gekochte auto

Wie in een conflict terecht komt over een auto die gekocht is van een particulier, hoeft niet te rekenen op rechtsbijstand van zijn verzekeraar, zo blijkt uit onderzoek door MoneyView. Alle rechtsbijstandsverzekeringen eisen dat een verzekerde een schriftelijke garantie heeft van een officiële dealer om voor rechtsbijstand in aanmerking te komen. Een op de vijf polissen sluit zelfs alle koopovereenkomsten tussen particulieren uit van rechtsbijstand.

De consument is wettelijk goed beschermd in geval van aankopen die gedaan worden bij professionele verkopers. Zo geldt bijvoorbeeld een omgekeerde bewijslast bij gebrekkige producten (art. 7:18 lid 2 BW). Als bijvoorbeeld de nieuwe televisie binnen zes maanden na aankoop defect blijkt te zijn, dan wordt op grond van de wet vermoed dat het product bij aanschaf al gebrekkig was. Het is dan aan de verkoper om te bewijzen dat de televisie door oneigenlijk gebruik kapot is gegaan. Ontstaat hierover een geschil, dan kan een rechtsbijstandverzekering uitkomst bieden.

Bij een koopovereenkomst tussen twee particulieren is er sprake van gelijkwaardige partijen en is de extra bescherming van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing. De koper moet dan aantonen dat het gekochte product niet beantwoordt aan de verwachtingen die er redelijkerwijs aan mogen worden gesteld. Dat is in de praktijk dusdanig ingewikkeld dat veel verzekeraars in deze situaties uitsluitend juridisch advies bieden in plaats van volledige rechtsbijstand.

Meer hierover en over andere marktontwikkelingen zijn te lezen in het Special Item Recht en Aansprakelijkheid. Deze is gratis te downloaden vanaf de website specialitem.nl.
Geplaatst op 23-09-2020

< VorigeVolgende >


Share on: