SCHADE magazine en Bureau DFO samen in onderzoek schadebehandeling

Bij een schadeclaim op een afgesloten verzekering is het aan de schadebehandelaar om de kwaliteit van het afgesloten product te ‘bewijzen’. Een goede schadebehandelaar moet van veel markten thuis zijn. Daarom doen SCHADE magazine en Bureau DFO onderzoek naar diverse aspecten van schadebehandeling bij adviseurs en bemiddelaars, coassurantiemakelaars, gevolmachtigden en schadebehandelingskantoren.

Het onderzoek poogt inzicht te geven in de rol die schadebehandelaars vervullen in de algehele dienstverlening van financiële dienstverleners. Aan de orde komen aantallen schadedossiers per fte schadebehandelaar, schaderegelingsbevoegdheden, samenwerking met (contra-)experts, doorlooptijden van schadedossiers, welke schades worden wel en welke niet zelfstandig afgewikkeld, onverplicht schadeverhaal, etc.

De resultaten van het onderzoek zullen worden besproken in het oktober/novembernummer van SCHADE magazine. Deelnemers aan het onderzoek ontvangen op verzoek gratis een samenvatting van de onderzoeksresultaten.

Ga naar de vragenlijst
 
Geplaatst op 03-08-2020


Share on: