Jaarverslag van De Letselschade Raad beslaat twee jaren

De Letselschade Raad heeft dit jaar een bijzonder jaarverslag gepubliceerd omdat het dit keer twee jaren beslaat. Het jaarverslag 2018/2019, jaren waarin op veel terreinen resultaten zijn geboekt.

Zo zijn er de afgelopen twee jaar reglementen voor vijf beroepsgroepen gereedgekomen, is de startnotitie voor herstelgerichte dienstverlening tot stand gekomen en is de aanbeveling ‘Werken met één medisch adviseur’ uitgebracht. 

Tijdens de Raadsdag werd het Nationaal Keurmerk Letselschade aangekondigd, waarmee het Kaf van het koren wordt gescheiden.
Hier vind je het Jaarverslag 2018/2019 

Een papieren exemplaar ontvangen? Stuur dan een mail naar info@deletselschaderaad.nl
Geplaatst op 26-08-2020


Share on: