Letsel Opleidingen reikt eerste diploma’s opleiding Herstelcoach uit

Tijdens een feestelijke diploma-uitreiking op 6 maart jongstleden, reikte Francie Peters, directeur van Letsel Opleidingen, voor het eerst diploma’s uit aan de geslaagde deelnemers van de opleiding Herstelcoach. Die opleiding startte in oktober 2019 en werd afgesloten met een drietal examens op 6 februari jongstleden. Vijf van de zes studenten slaagden voor deze opleiding en mochten het diploma in ontvangst nemen.

Foto v.l.n.r.: Francie Peters (directeur Letsel Opleidingen), Wendy Wiersma (geslaagde), Femke de Wijs (geslaagde), Jacqueline Bakker (docent), Annemieke Verhorst (geslaagde), Remco Oranje (docent), Rosalie Met (docent), Ilona Lintsen (geslaagde), Marijke Levelink (studiecoördinator), Jeroen van Veenendaal (acteur)

Met een persoonlijke toespraak, waarin werd teruggeblikt op zowel de mooie als moeilijke momenten tijdens de opleiding, werden alle aanwezige herstelcoaches in het zonnetje gezet. Daarna volgde er een Surinaams buffet. "Voor ons was dit zeker een mijlpaal", zo geeft directeur Francie Peters aan, "dit was onze eerste echte testcase met een geaccrediteerde opleiding en daarom was het belangrijk dat alles goed zou verlopen." De opleiding Herstelcoach is geaccrediteerd op hbo-niveau door SNRO, een onafhankelijk instituut voor kwaliteitsborging van (beroeps)opleidingen in het particulier onderwijs.
 
Geplaatst op 09-03-2020


Share on: