“Onbegrijpelijk, een gelijk speelveld staat volledig geparkeerd!”

Ruim 50% van de particuliere verzekeringsmarkt wordt direct online afgesloten, terwijl dit deel niet in de uitvoeringstoets van de AFM is meegenomen. “Onbegrijpelijk vind ik dat”, aldus René van Gils, directeur bij Nh1816 Verzekeringen. “Het gelijke speelveld staat geparkeerd tot de evaluatie over drie jaar. Is dat aanvaardbaar of rechten alle partijen in de markt nu hun rug en gaan we direct voor breed gedragen actieve transparantie? En dan bedoel ik uiteraard breder dan alleen bemiddelingsprovisie.”

Interpretatieverschillen
Van Gils vindt de huidige stand van zaken een kwalijke zaak. Het wetsvoorstel en de uitvoering zetten, volgens de directeur, willens en wetens de intermediaire markt op achterstand. “Natuurlijk zit het intermediair niet te wachten op extra regeldruk, maar dat is niet waar ze zich zorgen over maken. Het gaat hier echter om het ongelijke speelveld dat hier wordt gecreëerd”, vervolgt Van Gils. “Uit een rondgang onder de bij Nh1816 aangesloten adviseurs blijkt dat zij met trots en zekerheid kunnen uitleggen welke dienstverlening staat tegenover de vergoeding die zij ontvangen. Bij invoering van actieve provisie transparantie verwacht je een speelveld die voor alle spelers gelijk is. Dat is fundamenteel maar ontbreekt tot nu toe in iedere communicatie. Niet alleen het personeel, het kantoorpand en IT maar ook hun marketinginspanningen betalen adviseurs uit deze vergoeding. Echter, in het online kanaal heet dat aanbreng-, afsluit- of affiliate vergoeding. Vormvrijheid en interpretatieverschillen zijn er op meerdere niveaus.”
 
Advies- en afsluitkosten
Aanbrengvergoedingen bij direct writers blijken niet meer onderdeel van de vraag. Het verguisde onderzoek van GFK uit 2017 wijst erop dat negen op de tien consumenten van mening is dat zij moeten worden gewezen op zowel advies- als afsluitkosten. Dat laatste lijkt momenteel weinig aandacht te krijgen. Solidariteit in de verzekeringsbranche is er in vele vormen en maten. Zowel in risicopremie als de provisie die de adviseur ontvangt.
 
Speelveld
Tot slot concludeert Van Gils dat uitholling en verdere individualisering op de loer liggen. “Het gelijke speelveld binnen actieve provisie transparantie staat geparkeerd. Als verzekeraar gaat Nh1816 niet op de stoel van de adviseur (of ondernemer) zitten maar we staan wél volledig achter de adviseur. Wij maken ons sterk voor de positie van het intermediair.”
Geplaatst op 28-11-2023

< VorigeVolgende >


Share on: