4 voorbeelden van beroepsfouten waarbij je graag verzekerd wilt zijn

Op juridisch en administratief gebied zijn allerlei adviseurs werkzaam die bij de uitoefening van het beroep het risico lopen beroepsfouten te maken. Bekijk hier een aantal voorbeelden van beroepsfouten waarbij je graag verzekerd wilt zijn.

Een beroepsfout die tot vermogensschade leidt bij de opdrachtgever kan tot grote financiële gevolgen leiden voor de adviseur. Deze kan namelijk aansprakelijk worden gesteld voor de vermogensschade als gevolg van een beroepsfout. Heb je een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, dan ben je tegen de gevolgen van beroepsfouten verzekerd. Bekijk hier maar eens een aantal voorbeelden van beroepsfouten waarbij je graag verzekerd wilt zijn.

Foutief advies belastingadviseur
Je hebt als belastingadviseur een grote verantwoordelijkheid als het gaat om het geven van fiscale adviezen aan particulieren en bedrijven. Geef je een fiscaal advies dat helemaal verkeerd uitpakt, dan bestaat de mogelijkheid dat je een claim aan je broek krijgt. Bijvoorbeeld als je advies tot vermogensschade heeft geleid, zoals wanneer een bedrijf door onjuiste informatie van jouw kant een boete krijgt van de belastingdienst. Of als het bedrijf een belangrijke subsidie misloopt of dat je een verkeerd advies geeft over de keuze voor een bepaalde rechtsvorm.

Verkeerd advies administratiekantoor
Ben je als zzp'er werkzaam met een eigen administratiekantoor, dan loop je altijd een beroepsrisico met de kans dat je beroepsfouten veroorzaakt. Bijvoorbeeld als je verantwoordelijk bent voor de ziekmelding van personeel van een bedrijf. Mocht dat verkeerd gaan, kan dat tot grote schade leiden. Dat kan ook gebeuren als je te laat bent met het indienen van aangiften bij de Belastingdienst of als je een verkeerd advies geeft over bepaalde jaarstukken.

Onjuist advies interim-manager
Je hebt als zzp interim-manager een belangrijke verantwoordelijkheid bij het uitoefenen van je beroep. Geef je als interim-manager een compleet verkeerd advies als het gaat om het implementeren van strategisch beleid, bestaat de kans dat het bedrijf waar je werkt schade leidt. Hierdoor is het mogelijk dat je met een schadeclaim te maken krijgt als de opdrachtgever je voor deze beroepsfout aansprakelijk stelt. Zo zijn er allerlei situaties te bedenken, waarin je als interim-manager, maar ook als consultant een beroepsfout kan veroorzaken. Denk ook maar aan het foutief interpreteren van een rapport dat belangrijk is voor een reorganisatietraject. De onjuiste interpretatie van het rapport kan ertoe leiden dat je een verkeerd advies geeft.

Beroepsfout juridisch adviseur
Als juridisch adviseur kan je eveneens met beroepsfouten te maken krijgen. Een simpel voorbeeld is het geven van advies aan een bedrijf dat een werknemer wil ontslaan en dat op staande voet doet, terwijl dat niet op de juiste manier gebeurt. In dat geval kan het bedrijf jou aansprakelijk stellen als daardoor financiële schade ontstaat. Zo is het ook mogelijk dat je een werknemer advies geeft die ontslagen is, maar waarbij je een verkeerd advies geeft met schade tot gevolg. Overigens is het ook altijd mogelijk dat je onterecht aansprakelijk wordt gesteld voor een beroepsfout. Ook dan is het belangrijk om verzekerd te zijn tegen de gevolgen van de onterechte aansprakelijkheidsstelling en daar biedt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering eveneens uitkomst voor.

Geplaatst op 18-10-2021

< VorigeVolgende >


Share on: