VIVAT gaat goed voorbereid de toekomst in

VIVAT heeft in 2019 een netto onderliggend resultaat behaald van 322 miljoen euro (2018: 242 miljoen euro). Dit dankzij hogere beleggingsopbrengsten (rentederivaten en re-risico) en een verbeterde schadequote van P&C.

In 2019 heeft VIVAT een solide financiële prestatie laten zien. Zowel het netto onderliggend resultaat als het nettoresultaat IFRS zijn aanzienlijk gestegen ten opzichte van 2018. Strenge kostenbeheersing, een hoger beleggingsresultaat en een verdere daling van de combined ratio van 91,4% waren belangrijke drijfveren voor deze stijging. 

Yinhua Cao, Chief Financial Officer van de Raad van Bestuur van VIVAT: 
"2019 was een gedenkwaardig jaar voor VIVAT, waarin we voortdurend onze sterke Nederlandse aanwezigheid op de markt hebben laten zien, met een solide financiële performance en een veerkrachtige kapitaalpositie. We richten ons hier op klantgerichtheid en duurzaamheid en bereiden ons voor op de aankomende nieuwe aandeelhouder. Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om mijn oprechte waardering uit te spreken voor al onze medewerkers en zakenpartners.
Commercieel gezien zagen we een continue groei in de Pensioen- en P&C-business. De premie voor Leven Bedrijfspensioenen bereikte een hoogtepunt van vijf jaar met 1,09 miljard euro, een stijging van 4% ten opzichte van 2018 door een sterke instroom van nieuwe activiteiten en een stabiel retentiepercentage van 87%. De jaarlijkse premiebijdrage van Zwitserleven PPI steeg met 47% in volume tot 144 miljoen euro. Bij P&C steeg het premie-inkomen met 7%. Een lager premie-inkomen bij Particulier Leven, als gevolg van de voortdurend krimpende individuele levenmarkt, resulteerde in een stabiel bruto premie-inkomen voor VIVAT.  
 
Ondanks de volatiele kapitaalmarkten met aanzienlijk lagere rentetarieven en krappere creditspreads toonde de Solvency II-kapitaalpositie van VIVAT per jaareinde een veerkracht van 170%. In de loop van 2019 is de Solvency II-ratio door een sterke daling van de Volatility Adjustment (VA) van 24 bps naar 7 bps aanzienlijk gedaald. Het renterisico in het eerste halfjaar van 2019 is verminderd en het effect van Solvency II werd grotendeels tenietgedaan door positieve ontwikkelingen in de operationele aannames en de genomen managementacties, waaronder de uitbreiding van het quota-aandeel langlopende verzekeringen van 70% naar 90%. De kapitaalproductie van VIVAT nam toe, maar bleef beperkt tot 2% in 2019 omdat de UFR-weerstand toenam als gevolg van een daling van de rentetarieven. De lopende herrisicoactiviteiten hebben wel geleid tot een hoger direct beleggingsresultaat, wat de kapitaalvorming ten goede zal komen.
 
Alle productlijnen hebben, zoals altijd, veel aandacht besteed aan klantgerichtheid. Bij Life Corporate werden pensioenevenementen georganiseerd voor mensen die de pensioengerechtigde leeftijd naderen, om hen te adviseren over hun financiële toekomst. Ook werd het algemeen beoogde serviceniveau voor de uitvoering van pensioencontracten teruggebracht van zes weken naar vier weken. Individual Life heeft voor het eerst een levensverzekering voor particulieren en senioren op de markt gebracht. De focus op Operational Excellence, door het voortzetten van een uitgebreid bedrijfsautomatiseringsproject, resulteerde in een aanzienlijke vermindering van de totale afhandelingsduur van al onze processen. P&C heeft haar inspanningen op het gebied van gegevensverzameling en -analyse opgevoerd om de verzekeringstechnische cyclus te verbeteren. Het Dynamic Pricing Programme werd geïmplementeerd, waarbij gegevens worden gecentraliseerd en effectievere methoden worden gebruikt voor het beheer van de portefeuille. Een succesvolle campagne en een nieuwe propositie voor petverzekeringen heeft ervoor gezorgd dat Reaal Dier & Zorg nu marktleider is op het gebied van petverzekeringen.  
 
VIVAT blijft met haar assetmanager ACTIAM een koploper op het gebied van duurzaamheid. Dit werd erkend door de Nederlandse Eerlijke Verzekeringsgids, waarin VIVAT positief scoorde op alle eenentwintig gedefinieerde thema's met betrekking tot beleggingsverzekeringen. Internationaal gezien werd ACTIAM in 2019 beloond met dertien keer een maximale score (A+) op 14 thema's volgens de PRI-normen. De erkenning was een gevolg van het nieuw ingevoerde duurzaamheidskader. Dit kader sluit aan bij de concepten van de Sustainable Developments Goals (onderdeel van de VIVAT-strategie) en de planetaire grenzen.
 
Tot slot heeft Anbang een voorwaardelijk akkoord bereikt over de verkoop van VIVAT aan Athora met een vervolgverkoop van de P&C business aan NN Group. De afgelopen maanden zijn er uitgebreide voorbereidingen getroffen voor de integratie en migratie, waardoor VIVAT klaar is voor de toekomst. De afronding van de overname zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 plaatsvinden, onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder.
Al deze prestaties zouden niet mogelijk zijn geweest zonder de toewijding en inspanningen van onze medewerkers en zakenpartners. Ik heb er vertrouwen in dat VIVAT goed gepositioneerd is voor de toekomst en het hoge serviceniveau naar onze klanten toe zal blijven leveren."
Geplaatst op 04-03-2020


Share on: