NN publiceert vandaag jaarverslag 2019

NN Group heeft vandaag haar jaarverslag 2019 gepubliceerd, een geïntegreerd overzicht van de prestaties van de onderneming, bestaande uit het Jaaroverzicht en het Financieel Verslag. NN presteerde sterk in 2019. CEO David Knibbe vertelt over de belangrijkste prestaties van de Groep en de vooruitgang op het gebied van transformatie.

David Knibbe, CEO NN Group 

"NN Group doet het goed. In 2019 heeft NN een solide financiële prestatie geleverd, waarbij alle bedrijven behoorlijke resultaten hebben laten zien. De klantenbetrokkenheid is in de loop van het jaar verbeterd, waarbij de Net Promotor Score met 5 punten is gestegen ten opzichte van 2018. Het toont aan dat er vooruitgang is geboekt met als doel om onze klanten op het juiste moment op een persoonlijke manier te bereiken, met producten, inhoud en diensten die voor hen relevant zijn.

De winstgevendheid van het Nederlandse schadebedrijf is verbeterd. Het marktaandeel van de 'defined contribution'-activiteiten is toegenomen. Bij Insurance Europe is er groei van 21% gerapporteerd in de waarde van nieuwe activiteiten. Het ontstaan van nieuwe hypotheken bij NN Bank heeft een historisch hoogtepunt bereikt.  En de integratie van Delta Lloyd is succesvol afgerond. Voor de langere termijn, en gezien de uitdagingen en de kansen die in de sector te verwachten zijn, moet NN de strategie verder verfijnen en zich meer richten op de capaciteiten die NN wil opbouwen. 
 
De wereld van vandaag heeft te maken met aanhoudend lage rentetarieven, economische en politieke onzekerheid, druk op de marges, en de gevolgen van de klimaatverandering. De ontwikkelingen op het gebied van de regelgeving, zoals de veranderingen in de belastingregels in Japan, vereisen aanpassingen om geschikte oplossingen te vinden voor onze klanten. Sinds begin 2020 heeft het coronavirus (COVID-19) helaas gevolgen voor mensen over de hele wereld, en het lijkt ook gevolgen te hebben voor de financiële markten, de wereldhandel, de productie en het reizen. Aan de andere kant worden er allerlei revolutionaire technologieën ontwikkeld, zoals kunstmatige intelligentie (AI) en de platformeconomie. Al deze ontwikkelingen hebben invloed op financiële dienstverleners. Ze vereisen meer snelheid om onze bedrijfsmodellen aan te passen en om te gaan met nieuwe en andere soorten concurrentie. Ze bieden ons ook de mogelijkheid om de klantervaring te verbeteren en processen te optimaliseren. Onze actuariële expertise, in combinatie met de informatie die ons nu ter beschikking staat, zal ons helpen om mogelijkheden te creëren voor datagestuurde besluitvorming. 
 
In de loop van 2019 hebben we ons transformatieproces voortgezet door ons bedrijfsmodel te optimaliseren en nieuwe mogelijkheden te creëren. Schaalvergroting en optimalisatie zijn belangrijke voorwaarden voor duurzame en winstgevende groei. 
Bijvoorbeeld door de acquisities van Delta Lloyd en VIVAT Schade in onze thuismarkt. En internationaal door de overname van de Aegon levens- en pensioenbedrijven in Tsjechië en Slowakije. Daarnaast zijn we bezig met het creëren en uitbreiden van innovatiemogelijkheden, bijvoorbeeld met AI en door nieuwe strategische samenwerkingsverbanden. Zo heeft de overname van Human Capital Services (HCS) in Nederland onze positie op het gebied van duurzame inzetbaarheid versterkt en ondersteunt deze onze bredere doelstelling om geleidelijk over te stappen van verzekeringsproducten naar serviceoplossingen. Ik geloof dat het van vitaal belang is om de focus te behouden en de investeringskeuzes te overwegen.
 
Naast het weten wanneer de noodzakelijke veranderingen moeten worden doorgevoerd en de bereidheid om dat te doen, is het essentieel om te allen tijde een sterke relatie met alle stakeholders te onderhouden. Sinds onze oprichting zijn we altijd gefocust geweest op het bedienen van onze klanten als onze primaire en belangrijkste belanghebbenden, en dit voortdurend aan te passen aan hun veranderende behoeften. Zo willen we met onze beschermings- en pensioenproducten een positieve bijdrage leveren aan hun leven. Door dit te doen, met veel getalenteerde en betrokken collega's, zijn wij de sterke internationale financiële dienstverlener die we vandaag de dag zijn. Andere belangrijke stakeholdergroepen zijn onze medewerkers, toezichthouders, onze aandeelhouders en de maatschappij in het algemeen. Een deel van de verfijning van onze strategie houdt in dat zij duidelijk moeten maken wat zij van ons mogen verwachten. 
 
We hebben een belangrijke verantwoordelijkheid om duidelijk te zijn over wat mensen van ons kunnen verwachten, en wat onze toegevoegde waarde is voor de samenleving. We willen openstaan voor verschillende perspectieven, en sinds mijn start heb ik de kans gehad om veel van onze stakeholders te ontmoeten. De inzichten die onze klanten, medewerkers, aandeelhouders, toezichthouders en andere partijen in de samenleving met ons delen, zijn van groot belang en ik wil hen allen bedanken voor hun steun aan ons bedrijf.
Onze producten hebben een duidelijke toegevoegde waarde voor de samenlevingen waarin we werken en leven, en we dragen actief bij aan maatschappelijke discussies en introduceren oplossingen die gunstig zijn voor de mensen die we bedienen.

Ook in 2019 zijn we blijven investeren in het zijn van een betrouwbare corporate citizen, die zaken doet met de toekomst in het achterhoofd, en die wordt ondersteund door onze waarden: zorgzaam, duidelijk, toegewijd. Als onderdeel van onze inspanningen om het Akkoord van Parijs over klimaatverandering te ondersteunen, hebben we een kolenbeleid ingevoerd. Door investeringsbeperkingen op te leggen aan thermische steenkoolbedrijven en onze dialoog met de elektriciteitsproducenten te intensiveren, willen we de overgang naar een koolstofarme economie versnellen. Om onze betrokkenheid bij palmoliebedrijven te versterken, heeft NN Investment Partners de krachten gebundeld met andere vermogensbeheerders in Nederland en is zij lid geworden van de Roundtable on Sustainable Palm Oil. We zijn verheugd dat deze inspanningen hebben geresulteerd in onze opname in de Dow Jones Sustainability Indices voor het derde jaar op rij, en in het behalen van de hoogste score in de Nederlandse VBDO Tax Transparency Benchmark 2019. 
 
De enorme inzet van onze medewerkers om het bedrijf elke dag een beetje beter te maken, maakt veel indruk op mij. Ik wil graag mijn dank betuigen aan alle NN-collega's voor hun bijdrage aan de sterke prestaties van ons bedrijf, en voor het feit dat ze NN een geweldige plek om te werken maken. Ook ben ik dankbaar voor alle hartverwarmende steunbetuigingen die ik na mijn aanstelling heb ontvangen - mensen lijken het te zien als een bevestiging van de mogelijkheden die NN biedt. Ik ben vereerd dat ik vanaf oktober 2019 het bedrijf van Lard Friese heb overgenomen. Namens de Raad van Bestuur wil ik Lard bedanken voor zijn sterke betrokkenheid en toewijding aan het bedrijf gedurende meer dan tien jaar. Ik kijk er naar uit om samen met mijn collega's NN Group naar het volgende niveau van onze transformatie te brengen."
 
Het volledige rapport is hier in te zien.
 
 
Geplaatst op 12-03-2020


Share on: