Achmea boekt forse stijging resultaat

Achmea heeft het jaar 2019 met een goed resultaat afgesloten. De verzekeraar boekte een stijging van het operationeel resultaat tot 547 miljoen euro, waarbij ook de solvabiliteit verder is gestegen tot 214% na uitkering van dividend.

Willem van Duin, voorzitter Raad van Bestuur

“Als verzekeraar met een coöperatieve identiteit zet Achmea zich in voor een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving. Met onze merken geven we concrete invulling aan die strategie en maken we het verschil in het leven van onze klanten. Een duurzaam gezond financieel resultaat is nodig om onze maatschappelijke rol goed in te kunnen vullen," aldus voorzitter van de Raad van Bestuur Willem van Duin.


Achmea heeft het jaar 2019 met een goed resultaat afgesloten. Met een stijging van het operationeel resultaat tot €547 miljoen, waarbij ook onze solvabiliteit verder is gestegen tot 214% na uitkering van dividend. We zijn gegroeid in het aantal klanten en in de premieomzet bij schadeverzekeringen en hebben het resultaat uit onze pensioen- en levensverzekeringsactiviteiten verder verhoogd. Er is veel waardering voor onze vernieuwende manier van pensioendienstverlening, waarbij we een totaalpakket bieden met vermogensbeheer en bancaire diensten. Het resultaat over schadejaar 2019 was voor zowel basiszorgverzekeringen als aanvullende zorgverzekeringen positief. Als gevolg van negatieve resultaten op oude schadejaren boekten wij echter een negatief resultaat op de uitvoering van basiszorgverzekeringen. We hebben als groep begin 2020 inmiddels meer dan 200 miljard aan vermogen onder beheer en steeds meer klanten vertrouwen op onze werkwijze en advies met maatschappelijk verantwoord beleggen.


Eind vorig jaar hebben wij onze strategische periode ‘Samen Waarmaken’ afgerond. Als koploper in de mobiele en online dienstverlening gaan we met volle energie door met de digitalisering van onze bedrijfsvoering. We investeren grootschalig in onze websites, portals, apps en andere manieren om onze klanten vernieuwend van dienst te zijn. Nog meer gebruiksgemak en toegankelijkheid zijn daarbij sleutelwoorden. Mede hierdoor zijn wij de afgelopen jaren verder gegroeid in de concurrerende verzekeringsmarkt. We hebben in de planperiode bovendien onze kosten in de afgelopen 3 jaar met meer dan €200 miljoen verlaagd terwijl de waardering van klanten voor onze verzekeringen, producten en diensten onverminderd hoog is gebleven.


In aanvulling op goede verzekeringen en advies over preventie, bieden we ook steeds meer diensten. Duurzaamheid en innovatie staan hierbij centraal. Zo biedt Centraal Beheer ook zonnepanelen aan en bredere hulp bij het verduurzamen van woningen. En Interpolis zet zich met ‘AutoModus’ krachtig in voor het verhogen van de verkeersveiligheid. Na de succesvolle bewustwordingscampagne gericht op automobilisten, focust Interpolis zich nu met ‘PhoNo’ op jonge fietsers in het verkeer. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis richt zich op gezondheid dichterbij en voor iedereen, door met zorgverleners en patiënten de zorg thuis goed te organiseren. Leefstijlplatform Actify helpt inmiddels meer dan 50.000 actieve klanten om gezonder te werken en te leven.


Dit jaar zijn wij begonnen met een nieuwe strategische periode getiteld ‘De Kracht van Samen’. We gaan de gebundelde kracht van ons bedrijf nog beter benutten. We blijven onverminderd investeren in innovatie, platformen voor distributie en een verdere verbetering van onze dienstverlening. Ook willen we actief meer partnerships sluiten, waarmee we klanten vernieuwende diensten kunnen bieden. Zo blijven we in een veranderende wereld relevant voor onze klanten en de samenleving. Voor de realisatie van onze strategische ambities blijven het behalen van een gezond rendement en een scherp oog op kosten van groot belang. Dat past bij ons als coöperatieve verzekeraar met een actieve maatschappelijke rol.”

 
Geplaatst op 12-03-2020


Share on: