Duurzaam schadeherstel. Dat wordt de gangbare praktijk

Duurzaam schadeherstel. Dat wordt de gangbare praktijk. Die boodschap was duidelijk tijdens het door CED geïnitieerde event ‘Duurzaam Schadeherstel – The Next Steps’ van afgelopen dinsdag. De gehele keten zal er eind 2024 aan moeten geloven. Althans, als het aan de drie ketenpartners ligt die deze zomer het Manifest Duurzaam Schadeherstel ondertekenden.

V.l.n.r. dagvoorzitter Najim Kallis, Klaas Brand (voorzitter NIVRE), Marlies van der Meulen-Sahni (bestuurslid Schoonmakend Nederland), Karin Korstanje (directeur CED) en Geeke Feiter-van Heuvelen (directeur Verbond). (foto Cindy van der Helm)


Die drie ketenpartners, het Verbond van Verzekeraars, het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) en de brancheorganisatie van onder andere de reconditioneringsbedrijven, Schoonmakend Nederland, hebben door ondertekening van dat manifest de ambitie uitgesproken dat duurzaam schadeherstel eind 2024 gemeengoed zal zijn. Een dergelijke ambitie is echter alleen te bereiken als alle ketenpartners zich hier actief voor inzetten. Als ze samen de volgende stap zetten en nog snel ook. Want voor je het weet is het eind 2024.

Visie
Tijdens dit event werden de drie ketenpartners door dagvoorzitter Najim Kallis bevraagd op hun visie ten aanzien van duurzaam schadeherstel. Een mooie weergave van de antwoorden van Geeke Feiter-van Heuvelen, directeur Verbond van Verzekeraars, leest u hier. De antwoorden van Klaas Brand, voorzitter NIVRE, en Marlies van der Meulen-Sahni, bestuurslid Schoonmakend Nederland en algemeen directeur Polygon Nederland, leest u in het eerstvolgende nummer van het SCHADE magazine dat eind december op de mat valt.
Uit de inspiratiesessie kwam onder andere naar voren dat de ketenpartners streven naar een duurzame schadeketen die bijdraagt aan een economie in balans met mens en natuur op basis van transparantie, langetermijndenken en nauwe samenwerking met alle relevante stakeholders. Dus ook met de eindklant.

Doel 2024
Het doel van 2024 werd maar al te duidelijk. De ketenpartners die samen het manifest hebben ondertekend geven aan geslaagd te zijn als eind 2024 duurzaam schadeherstel door verzekeraars, experts en reconditioneerders ketenbreed aan klanten wordt aangeboden als de gangbare praktijk.

Daartoe zullen er werkgroepen worden gevormd. Alle opgehaalde ideeën in de aandachtsgebieden ‘energie’, ‘mobiliteit & mens’ en ‘circulariteit’ zullen worden uitgewerkt en alle ketenpartners gaan hieraan deelnemen. Er zal een aantrekkelijke ambitie worden vastgelegd, concrete maatregelen zullen worden bedacht, duidelijke doelen gecreëerd en er zal worden gemeten en gerapporteerd. Want de partners willen het resultaat zichtbaar maken.

Duurzaam schadeherstel. Dat wordt dus de gangbare praktijk.

 
Door Cindy van der Helm
Geplaatst op 15-12-2023

Volgende >


Share on: