Vooruitblik Prinsjesdag door ABN AMRO

Vandaag is het de derde dinsdag van september en is het Prinsjesdag. De dag waarop de miljoenennota wordt gepresenteerd. Sandra Phlippen Chief Economist en Georgette Boelen Senior Econoom Sustainability Research bij de ABN AMRO, blikken vooruit op Prinsjesdag: klimaatdoelen dichterbij, mits stok volgt.

Een groot aantal Prinsjesdagplannen zijn al uitgelekt, waaronder plannen voor het klimaat. Het demissionaire kabinet trekt naar verwachting 6,8 miljard euro extra uit om de uitstoot van CO2 te verminderen (NRC Handelsblad, 18 september). Hiervan wordt 3 miljard euro ingezet om de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) te verhogen. Daarnaast investeert het kabinet ook 1,3 miljard euro in nieuwe infrastructuur en wil het het wegverkeer sneller vergroenen en de verduurzaming van gebouwen verder stimuleren. Mochten dit inderdaad de maatregelen zijn, wat zouden ze kosten en wat voor CO2 besparing zullen ze opleveren?

 
Op dit moment stevent Nederland af op 43% minder CO2 in 2030 in vergelijking met 1990. Dat is minder dan wat Nederland in zijn Klimaatakkoord als doel heeft gesteld; namelijk 49%. Om deze 49% vermindering van CO2 te bereiken, moeten er nieuwe maatregelen genomen worden. Daarnaast wordt momenteel in Europa onderhandeld over het “fit for 55” programma van de Europese Commissie, waarbij ook voor Nederland additionele maatregelen in het verschiet liggen. Een aantal van deze maatregelen wordt op Prinsjesdag gecommuniceerd, maar het merendeel van de plannen wordt doorgeschoven naar het volgende kabinet. De voorstellen van de Europese Commissie geven aan dat het landendoel voor CO2-reductie mogelijk ongeveer gelijk blijft; 48% in plaats van 49%. Maar het doel voor CO2-besparing voor de sectoren die niet onder de ETS vallen wordt mogelijk verhoogd van 36% naar 48%. Dit moet het nieuwe kabinet gaan uitwerken.

Wat kan er met de gelekte informatie worden bereikt ? Lees hier de analyse van de ABN AMRO.

 
Geplaatst op 21-09-2021

Volgende >


Share on: