Mieke Dadema start Draad consultancy

Per 1 september is Mieke Dadema als zelfstandig ondernemer Draad consultancy gestart. Mieke werkte tot juli 2021 bij Klap/Gouda & Bredius als Directeur Volmacht & Inkoop en was daarvoor eindverantwoordelijk voor het volmachtbedrijf van Vivat.

Met haar volmachtkennis en -ervaring wil zij meer doen voor de markt. Binnen haar onderneming draait alles om kennis. Kennis overdragen, kennis delen en mensen zo verder helpen. 
 
Draad consultancy biedt vier diensten aan: strategisch klankborden en begeleiden, rendementsverbetering, verzekeringsproducten ontwikkelen en volmachtkennis delen. Daarnaast biedt Draad een kennisabonnement aan voor gevolmachtigden. Gevolmachtigden kunnen gedurende het jaar bellen en mailen met al hun volmachtorganisatie gerelateerde vragen.

Mieke geeft daarnaast les bij het nibe-svv en is redactieraad lid van de Beursbengel. Waar zij kan draagt zij haar steentje bij in de volmachtmarkt.
 
Mieke heeft Antropologie gestudeerd aan de VU en startte haar carrière bij DAS als teamleider Acceptatie. Toen het verzekeringsvak toch wel erg leuk bleek, heeft zij Verzekeringskunde aan de UvA gestudeerd. Deze kennis heeft zij altijd in kunnen zetten in de verschillende functies die zij heeft bekleed.

In het decembernummer zal Mieke tevens een eerste column schrijven voor het SCHADE Magazine; scherp waar nodig, uitdagend als het moet en met humor als het kan. 
Geplaatst op 24-09-2021

Volgende >


Share on: