Uniforme 'corona' betalingsregeling zakelijke schaderegeling nodig

Er moet een uniforme mogelijkheid zijn voor uitstel van betaling van zakelijke schadeverzekeringen. Verschillende ondernemers zijn, als gevolg van de coronamaatregelen, in liquiditeitsproblemen gekomen. Dat pleidooi houdt Levent Türkmen, directeur en eigenaar van de in zakelijke schadeverzekeringen gespecialiseerde serviceprovider SUREbusiness.

Levent Türkmen: “De samenleving vraagt van veel ondernemers grote offers in het bestrijden van het coronavirus. Denk bijvoorbeeld aan de restauranthouder die op 15 maart om 17.45 uur te horen krijgt dat vanaf 18.00 uur zijn restaurant voor meerdere weken dicht moet. Terwijl alle kosten doorlopen, heeft deze ondernemer per direct geen inkomsten meer. Het spreekt voor zich dat deze ondernemer en zijn vele collega’s die door hetzelfde lot zijn getroffen dan snel in liquiditeitsproblemen komen. We hebben als samenleving de morele plicht om deze ondernemers op meerdere gebieden nu de hand toe te steken. Op verzekeringsmaatschappijen doe ik een klemmend beroep om gecoördineerd hun maatschappelijke verantwoordelijkheid richting deze ondernemers te tonen.”
 
Huidige situatie
“Als SUREbusiness hebben wij samenwerkingen met meer dan 20 verschillende risicodragers. Kijken we naar de mogelijkheid en bereidheid om ondernemers tijdelijk uitstel te geven van het betalen van hun verzekeringspremie voor zakelijke schadeverzekeringen, dan is er sprake van een onoverzichtelijke lappendeken aan regelingen. Er is veel variatie: van aanbieders die desgevraagd aangeven ‘hier nog mee bezig te zijn’ tot risicodragers die direct bereid zijn in voorkomende gevallen uitstel van drie maanden toe te staan.” De diversiteit aan regelingen die nu op ons afkomen maakt de uitvoering zo complex dat er een onwerkbare situatie ontstaat. Dit werkt verlammend en ondermijnt onnodig de continuïteit van bedrijven die nu hulp vragen. 

Een uniforme termijn
“De belastingdienst, waterschappen, banken en pensioenfondsen - het zijn allemaal sectoren waar inmiddels collectieve regelingen van kracht zijn en waarbij ondernemers wordt toegestaan hun schulden later te betalen. Hierbij geldt in vrijwel alle gevallen een termijn van drie maanden. Laten we als verzekeringsbranche daar nu niet van gaan afwijken maar dezelfde lijn hanteren. Een extra termijn van 30 dagen is mooi, maar binnen no-time is deze regeling achterhaald en kunnen we opnieuw in conclaaf gaan," aldus Türkmen.


 
Geplaatst op 25-03-2020


Share on: