a.s.r. publiceert Jaarverslag 2019

a.s.r. Nederland publiceerde dinsdag 25 maart het Jaarverslag 2019. Het geïntegreerde verslag biedt een overzicht van de financiële en niet-financiële prestaties.

CEO Jos Baeten: "2019 was een goed jaar voor a.s.r. Ons operationeel resultaat van €858 miljoen was aanzienlijk hoger dan in 2018 en het operationele rendement op het eigen vermogen kwam met 15,1% ruim boven onze doelstelling uit. Onze Solvency II-ratio, berekend volgens de standaardformule, bleef robuust met 194% na het voorgestelde dividend van €1,90 per aandeel. Door de goede financiële resultaten is het voorgestelde dividend over 2019 ruim 9% hoger dan het over 2018 betaalde dividend. Ik ben trots op de resultaten die we hebben gerealiseerd. Echter, door de recente wereldwijde uitbraak van COVID-19 (het coronavirus), met ingrijpende gevolgen voor onze mensen, bedrijven, de samenleving en de wereldeconomie, lijkt 2019 nu een ver verleden. Onze grootste zorg rondom het coronavirus is het welzijn van onze klanten en onze medewerkers, hun partners en families.’

Op dit moment is het te vroeg om een realistische en betrouwbare inschatting te maken van de impact van het coronavirus op de operationele en de financiële prestaties van a.s.r. Het effect op onze financiële resultaten hangt af van een aantal factoren, waaronder de omvang en duur van de crisis en de impact op de wereldeconomie en financiële markten. Zoals gerapporteerd in ons jaarverslag over 2019, is a.s.r. echter financieel gezond en heeft het een solide kapitaalpositie. De afgelopen weken bleek de Solvency II-ratio van a.s.r. veerkrachtig en in staat om de buitengewone ontwikkelingen op de financiële markten op te vangen. Op basis van de positie op 19 maart 2020 schat a.s.r. haar Solvency II-ratio, op de standaardformule, op circa 235%. De schatting weerspiegelt de waargenomen marktbewegingen tot en met 19 maart 2020, maar houdt geen rekening met wijzigingen in verzekeringsclaims of veranderingen in ervaring of aannames die kunnen voortvloeien uit de coronacrisis. De schatting is inclusief de positieve impact van de fors hogere ‘volatility adjustment’ die met meer dan 40 basispunten is toegenomen sinds eind 2019, en van de vervlakking van de rentecurve. De schatting houdt ook rekening met de negatieve impact door de verlaging van de UFR en de inkoop van eigen aandelen voor een bedrag van €75 miljoen. De hoge volatiliteit in de huidige financiële markten zorgt ervoor dat de geschatte Solvency II-ratio van dag tot dag aanzienlijk kan variëren.

Als toonaangevende verzekeraar zet a.s.r. zich in om haar klanten door deze bijzondere periode heen te helpen en alles in het werk te stellen om de coronacrisis in Nederland te helpen overwinnen. Om haar medewerkers te beschermen werken zij momenteel allen vanuit huis, iets dat door het ingevoerde beleid van ‘tijd- en plaats onafhankelijk werken’ goed verloopt bij a.s.r.

Naast het jaarverslag publiceert a.s.r. vandaag ook het SFCR 2019.

De documenten zijn te downloaden op www.asrnederland.nl.

Geplaatst op 26-03-2020


Share on: