CED boekt meer winst en zet toekomstbestendige stappen

Ondanks het over het algemeen milde weer in 2019 en de impactvolle ontwikkelingen in de markt, heeft CED in 2019 goede toekomstbestendige stappen gezet, met verbetering van omzet en winstgevendheid als resultaat. Dat zegt Hans Coffeng, CEO van CED Group. "We zijn in meerdere opzichten gegroeid."

De ontwikkelingen in de markt, zoals schaalvergroting en consolidatie, zijn al enkele jaren gaande en hebben hun invloed op CED. "We krijgen te maken met grotere partijen die andere eisen kunnen stellen aan dienstverlening en tarifering," zegt Coffeng. "CED anticipeert hierop door haar dienstverlening ‘better, faster, and cheaper’ te maken. Bijvoorbeeld door processen te optimaliseren. Technologie is hierin ‘key'. In 2019 hebben we daarom fors geïnvesteerd en ook een IT-hub in Tunesië geopend. Dit land heeft hoogopgeleide talenten die ons uitstekend kunnen helpen bij het snel doorontwikkelen van belangrijke IT-oplossingen."

 

Bijdragen aan veiligheid in Groningen 
Vijf jaar lang heeft CED, als aandeelhouder van het Centrum Veilig Wonen, bijgedragen aan de schade-afhandeling en de versterkingsopgave in het Groninger aardbevingsgebied. Eind 2019 liep het contract tussen NAM en CVW af en heeft de overheid de versterkingsopgave overgenomen. ‘Maar nog steeds draagt CED met haar kennis en expertise bij aan de oplossing van dit grote maatschappelijke probleem,’ stelt Coffeng. ‘Nu in opdracht van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen, gericht op schade-opnames en expertises.’  

 

Oplossingen voor de arbeidsmarkt 
De druk op de arbeidsmarkt die in de hele branche wordt gevoeld, voelt CED ook. In 2018 zijn er daarom proactief stappen gezet om het eigen corps aan experts en ook de tekorten bij opdrachtgevers effectief te verjongen en aan te vullen. Coffeng licht toe: "Onder de noemer ‘als we ze niet kunnen vinden, leiden we ze zelf op’ zijn we succesvolle traineeships gestart, afgelopen jaar opnieuw. We laten jonge talenten niet alleen de noodzakelijke diploma’s en certificaten behalen, maar we laten ze ook intensief kennismaken met de praktijk, zodat ze in relatief korte tijd als volwaardig schade-expert de markt op kunnen."

 

Groei in orderportefeuille 
De groei in omzet en resultaat is natuurlijk in eerste instantie te danken aan het succesvol binnenhalen van nieuwe business. "Dat geldt voor zowel CED Nederland als voor de andere CED-landen," onderstreept Coffeng. "In Nederland wonnen we de LCM-tender, waardoor CED nu, door aansturing van bergers, medeverantwoordelijk is voor een veilige doorstroming van het verkeer na een incident op de Nederlandse hoofdwegen. CED Iberia sloot nieuwe contracten met Mutua Madrilena en Amgen; CED België verlengde haar contract met Allianz en in Nederland werd onder meer het a.s.r.-contract verlengd, om maar enkele voorbeelden te noemen."

 

Innovaties initiëren én borgen 
Vooruitkijkend naar 2020 zegt Coffeng nog intensiever met opdrachtgevers in gesprek te willen om met nieuwe diensten en producten bij te dragen aan de uitdagingen waar zij voor staan. "Niet alleen met onze specialistische EMN-expertise of geautomatiseerde schadeafhandeling. Maar ook met innovaties als geautomatiseerde melding en afhandeling van onderhoudsklachten van huurders in de Property-markt. Of met ons slagvaardige Expertise Centrum Licht Letsel voor de letselschademarkt en onze intelligente software-applicatie Vehicle Inspection Services (VIS) voor de Mobility-markt. Kortom", besluit Coffeng, "ook in 2020 zal CED onverminderd van waarde zijn voor branche en maatschappij door ‘better, faster and cheaper’ innovatieve oplossingen en diensten te initiëren én te borgen."

Geplaatst op 19-02-2020

< VorigeVolgende >


Share on: