Verbond van Verzekeraars luidt noodklok over klimaatschade

Het Verbond van Verzekeraars geeft aan dat verzekeraars zich ernstig zorgen maken over de verwachte klimaatschade door de stijgende zeespiegel, toename van droogte en meer extreme buien. Deze weersextremen vormen volgens het op maandag 25 oktober verschenen Klimaatsignaal van het KNMI de grootste klimaatrisico’s voor Nederland. Het Verbond pleit voor een krachtig klimaatbeleid, zowel nationaal als internationaal.

Foto: Xavier Schulkens, BosBoon Expertise

Al langere tijd maken verzekeraars zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering; ze zien de schadelast door extreem weer de afgelopen jaren toenemen. Richard Weurding, Algemeen directeur van het Verbond, stelt dat klimaatschades, zoals door de overstromingen in Limburg van afgelopen zomer, vaker en forser gaan voorkomen: “Alleen het beperken van schade is niet genoeg, wij roepen de overheid op tot stevige maatregelen en gaan hierover graag het gesprek aan. Verzekeren kan niet de enige oplossing zijn.”   

Bedrijven, overheden en investeerders staan gezamenlijk voor de opgave om klimaatverandering af te remmen door ervoor te zorgen dat alle activiteiten duurzaam en toekomstbestendig zijn. Weurding: “Een krachtig en voorspelbaar klimaatbeleid hoort daarbij, zodat iedereen tijdig weet waar hij of zij aan toe is. Net als het maken van (pijnlijke) politieke keuzes, zoals bijvoorbeeld het uitsluiten van bepaalde gebieden (uiterwaarden) voor bebouwing. Maar denk ook aan een goed geregeld compensatieproces bij schade door overstroming.” Het Verbond zet graag samen met de overheid de juiste stappen voor een optimaal werkend compensatiesysteem. 


Samenwerken om schade te beperken
Het Verbond maakte in februari al bekend dat zij de krachten bundelen met het KNMI om klimaatschade tegen te gaan. Door de weersdata van het KNMI te combineren met de landelijke risico- en schadecijfers en het netwerk van verzekeraars, kan Nederland zich beter voorbereiden op de veranderende weersextremen. Samen met het Instituut voor Milieuvraagstukken wordt gezocht naar oplossingsrichtingen voor de financiële sector. Het Verbond werkt ook samen met Universiteit Wageningen (WUR) om de impact van klimaatverandering te laten zien in de Klimaat Impact Monitor, welke in ontwikkeling is.


Via het klimaatcommitment van de financiële sector spannen verzekeraars zich in met een gezamenlijk belegd vermogen van ruim 400 miljard euro om klimaatverandering tegen te gaan. In het afgelopen jaar hebben de meeste instellingen de CO2-voetafdruk van hun beleggingen in kaart gebracht. In 2022 komen verzekeraars met concrete actieplannen om de CO2-impact van hun beleggingen te verminderen om daarmee het Nederlandse klimaatakkoord aan te jagen. Daarnaast nemen verschillende verzekeraars, waaronder Achmea, Aegon, Athora, a.s.r. en NN deel aan het Platform Carbon Accounting Financials (PCAF). Daarnaast heeft NN Group in het IIGCC Paris Aligned Investments initiative (PAII) samen met andere institutionele beleggers gewerkt aan het ontwikkelen van het ‘Net Zero Investment Framework’. Dit framework, officieel gelanceerd in maart 2021, bevat richtlijnen voor het afstemmen van beleggingsportefeuilles op klimaatdoelstellingen.   


Concrete initiatieven 
Concrete voorbeelden door verzekeraars zijn het kosteloos saneren van asbestdaken en deze voorzien van zonnepanelen, het uitrusten van eengezins-huurwoningen en appartementsgebouwen met zonnepanelen, de aanleg van groene daken en het aanbieden van een verduurzamingshypotheek. Een ander initiatief is het aanbieden van producten en diensten om de woning energie-efficiënt te maken.
Verbond van Verzekeraars
Geplaatst op 28-10-2021

< VorigeVolgende >


Share on: