NIS bijeenkomst eindelijk weer op locatie!

Op 7 oktober jl. was dan eindelijk de eerste fysieke bijeenkomst van het NIS bij gastheer Trivium. Dit werd gevierd met champagne bij binnenkomst.

NIS voorzitter Inkie Stoop bedankte gastheer Trivium in haar openingswoord voor hun doorzettingsvermogen en flexibiliteit voor het herhaaldelijk verzetten van de bijeenkomst. Vanwege de coronamaatregelen is de bijeenkomst de afgelopen anderhalf jaar meerdere keren verplaatst.

Het was een memorabel moment om weer samen te zijn. Want de online bijeenkomsten waren weleenswaar informatief, maar dit is waar het NIS het best in is, elkaar ontmoeten, praten over het vak, de laatste nieuwtjes uitwisselen, lachen en discussiëren met een drankje in de hand. En hoe belangrijk iedereen dat vindt, blijkt wel uit het aantal aanmeldingen, deze nemen flink toe. 
 
Het werk van de ergotherapeut bij Trivium en in het bijzonder bij woningaanpassingen
Linda Renders nam de gasten als eerste spreker mee in het proces van inschakelen van Trivium advies (wanneer?) en vertelde wat Trivium kan betekenen in een letselschadetraject.
 
Eerst wordt de stoornis vertaald naar een beperking. Daarna wordt geïnventariseerd welke belemmeringen deze beperking geeft in de woonsituatie. Vervolgens wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om de woonsituatie aan te passen. Cliënten wordt altijd gevraagd om zelf ook aan te geven welke mogelijkheden zij zien. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt in noodzaak en wensen.

Voor het inzetten van deze mogelijkheden/aanpassingen wordt gekeken naar de (on)mogelijkheden van de WMO, WLZ en ZVW. Ondanks dat vanuit de WMO er vanaf 01-01-2019 een regresrecht is om de kosten van de voorziening te verhalen bij de verzekeraar, kan het toch handig zijn om de WMO erbij te betrekken. Bijvoorbeeld omdat de gemeente dan sneller/makkelijker een vergunning afgeeft, een urgentieverklaring kan afgeven voor woonruimte of bij een particuliere verhuurder kan afdwingen dat een aanpassing in de woning wordt gerealiseerd. 
 
Na onderzoek naar de mogelijkheden wordt er door de ergotherapeut een programma van eisen opgemaakt waarin is vastgelegd welke voorzieningen er moeten komen. 
 
De inzet van een bouwkundige
Ed Bijman nam de gasten mee in het vervolg na de opmaak van het programma van eisen. De bouwkundige vertaalt dit naar technische praktijk. 
 
Waar woont de cliënt nu? Is deze woning geschikt om aan te passen of moet er verhuisd worden? Wat zijn de kosten van aanpassingen in de bestaande woning en hoe hoog zijn deze kosten bij een nieuwe of andere woning? Moet  op korte termijn iets gerealiseerd worden in de vorm van een tijdelijke unit?
 
Vaak wordt onvoldoende rekening gehouden met het feit dat als hulp noodzakelijk is bij bijvoorbeeld douchen, naast de draaicirkel voor de rolstoel er voldoende ruimte moet zijn voor de verzorgende. Ook wil hij dat de woonkamer niet “oogt” als een ziekenhuis-achtige omgeving. Aan de hand van twee praktijkvoorbeelden vertelt hij hoe deze trajecten van kop tot staart zijn gelopen.
 
Gezamenlijk
Het is belangrijk dat alle betrokken partijen gezamenlijk meegenomen worden in het hele traject, zodat afwegingskaders in alle openheid kunnen worden besproken.  
 
Juridisch
Na de pauze schetste Henriette Verdam van Kennedy Van der Laan de juridische kaders.
Hoever moet een aansprakelijke partij meegaan in het aanpassen van een woning? In hoeverre mag er verrekend worden omdat de woning na aanpassing/uitbreiding in waarde is gestegen?
 
Aan de hand van jurisprudentie besprak zij de weging van de rechter bij een aantal casussen. Deze zijn terug te lezen in de hand-out die alle aanwezigen hebben gekregen.
 
Wat lastig blijft is de vraag: Op welke wijze moet/kan een verzekeraar tegemoet komen aan het slachtoffer om de kosten van een woning(aanpassing) te realiseren? Vervolgens: Hoe ga je dan om met voordeelverrekening wat pas in de toekomst (bij verkoop woning) contant wordt gemaakt?
 
Slot
De sprekers hebben allen een boeiend verhaal gehouden. Inkie Stoop sloot de avond af met de mededeling dat de volgende bijeenkomst plaats zal vinden op 4 november 2021 bij Expertisepunt. Deze bijeenkomst is qua deelnemers inmiddels vol.

Mocht je toch graag aanwezig willen zijn, laat je dan plaatsen op de wachtlijst. Houd ook de agenda in de gaten voor interessante bijeenkomsten in 2022!
Geplaatst op 15-10-2021

< VorigeVolgende >


Share on: