HDI Global zet in op verzekeren én voorspellen

Het voorspellen van risico’s zal een prominente rol gaan spelen in de praktijk van grootzakelijke schadeverzekeraars, stelt HDI Global Netherlands, de Nederlandse werkmaatschappij van de mondiale schadeverzekeraar bij de start van zijn najaarscampagne. Deze campagne staat in het teken van de goede verhoudingen die de in Rotterdam gevestigde verzekeraar onderhoudt met zijn distributiepartners en klanten en die over méér gaat dan alleen het onderwerp prijs en risico.

Managing Director Sharon van Herel licht toe: “Ik denk dat je in onze sector vragen moet blijven stellen over de situatie zoals die is. Zoals de discussie over de disbalans tussen prijs en risico. We hebben het gesprek daarover enige tijd geleden aangezwengeld. Uiteindelijk heeft dat geleid tot een versterkte vertrouwensrelatie met onze distributiepartners. Het is nu zaak om ons als sector te bepalen welke rol wij over enkele jaren voor onze partners en klanten zullen spelen. Ik ben ervan overtuigd dat we moeten investeren in méér meerwaarde, die uitstijgt boven geld uitkeren bij geleden schade.”

Risk Consultancy
HDI Global beklemtoont daarbij de rol die verzekeraars spelen in het borgen van bedrijfscontinuïteit voor ondernemers. Van Herel: “Juist wíj moeten onze kennis over risico’s steeds meer inzetten op schadepreventie en daarmee voorkomen dat bedrijfsactiviteiten van onze klanten tijdelijk of voorgoed stil liggen. Moderne technologieën als big data en the-internet-of-things gaan ons daarbij helpen. Onze afdeling Risk Consultancy is onze partners en klanten van dienst bij het diepgaand analyseren van complexe en moderne bedrijfsrisico’s. Zo kunnen wij naast een passende verzekering, ook preventieprogramma’s op maat bieden.”

De komende tien jaar
Maar in essentie blijft HDI Global natuurlijk een verzekeraar, benadrukt Van Herel. “Natuurlijk blijft kennis van verzekeren en verzekeringstechniek nog steeds de kern van onze activiteiten. Door alle transities die zich voordoen in de maatschappij, zoals internationalisering, globalisering, digitalisering en alle technologische en organisatorische ontwikkelingen bij onze klanten moeten wij nieuwe inzichten ontwikkelen en inspelen op de toegenomen zakelijke complexiteit. Van verzekeren naar voorspellen en daarmee voorkomen van schade, dat is waar wij in de komende tien jaar op inzetten.”
Geplaatst op 04-10-2021

< VorigeVolgende >


Share on: