Verzekeringsfraude met retourzendingen groeit

Volgens het Verbond van Verzekeraars nemen de aantallen van verzekeringsfraude bij retourzendingen van pakketten sterk toe. Het Verbond baseert zich op onderzoek uitgevoerd door pakketbezorger DPD. Uit het onderzoek blijkt dat Nederland koploper is met 13% aan retourzendingen in Europa. Er is niet bekend hoe vaak er ten onrechte teruggestuurde goederen in een verzekeringsclaim terechtkomen.

Uit onderzoek van pakketbezorger DPD blijkt dat Nederland met dertien procent ‘koploper retouren’ is in Europa. Hoe vaak de teruggestuurde goederen onterecht in een verzekeringsclaim terechtkomen is niet te zeggen, geeft Erwin Godding, teamleider en particulier onderzoeker bij DEKRA Investigations, in gesprek met het Verbond aan. “Wij komen het in ieder geval vaker tegen, bijvoorbeeld na een al dan niet geënsceneerde inbraak of een diefstal. Zo hadden we onlangs te maken met een verzekerde die een schadeclaim op zijn reisverzekering had ingediend. Hij was in het buitenland van zijn rugzak beroofd. In die rugzak zaten veel dure spullen: een Macbook, een telefoon, een dure camera, zijn portemonnee. Uiteraard had de man aangifte gedaan en ook kon hij alle originele facturen en bankafschriften laten zien. Een ronde zaak zou je zeggen, maar de betreffende schadebehandelaar vertrouwde het niet en liet het ons verder onderzoeken. Al snel bleek dat de man de hele claim in scène had gezet. De als gestolen opgegeven spullen waren weliswaar aangeschaft, maar kort daarna weer retour gestuurd. Dat laatste was hij even vergeten te melden.”

Onderzoek
Dekra Investigations verricht onderzoek voor bijna alle verzekeraars in Nederland. “Als een verzekeraar meerdere indicatoren heeft dat er mogelijk een onjuiste schadeclaim is ingediend, kunnen ze bij ons uitkomen. Wij starten dan een onderzoek waarbij we altijd beginnen bij het beoordelen van de aangeleverde gegevens. Wat is er gebeurd? Kloppen de facturen? Is er aangifte gedaan bij de politie? Hoe ziet iemands schadeverleden eruit? Als we dat allemaal duidelijk hebben, komen we vaak al de nodige hiaten tegen. Iemand heeft bijvoorbeeld méér schade bij de verzekeraar geclaimd dan dat er was opgegeven bij de politie. Of er zijn belangrijke dingen weggelaten op facturen, zoals de datum van de aankoop. Of de bedrijfsnaam is veranderd. In een persoonlijk gesprek met de betrokkene(n) bespreken wij vervolgens de toedracht van het voorval en stellen we vragen over de aankoop van de geclaimde zaken. Ik kan niet te veel op details ingaan, maar het onderzoek moet uitwijzen of de claim wel of niet klopt.” vertelt Godding.

Fraude-indicatoren
Godding komt er tijdens het gesprek een aantal keren op terug. Deze vorm van verzekeringsfraude is heel moeilijk te herkennen. “Het lastigste bij retourfraude is namelijk dat alles echt lijkt. Een verzekeraar of schade-expert krijgt authentieke documenten. Een aangifte, een bankafschrift, aankoopbonnen, facturen, alles lijkt te kloppen, zodat er niet snel twijfel rijst of de schadeclaim wel terecht is.”

Na meerdere onderzoeken naar retourfraude, soms in samenwerking met een collega, raadt Godding schade-experts aan om alert te blijven. “Luister goed naar het verhaal en kijk secuur naar de stukken die zijn aangeleverd. Dit soort claims hebben steeds vaker betrekking op vrij dure en populaire apparatuur, die ook nog eens kort geleden is aangeschaft.”

Luxe artikelen
Luxe en dure artikelen als televisies, koffiezetapparaten, laptops en sieraden zijn favoriet bij de retourclaims, weet ook Roelof Visscher, manager bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit. Hij is blij met het signaal van Godding. “Zijn oproep om alert te blijven sluit mooi aan bij een waarschuwing die wij eerder naar de verzekeraars stuurden om scherp te blijven en soms wat extra onderzoek te doen naar een claim. Bovendien kan iedere tip en oproep om alert te zijn op verzekeringsfraude op onze sympathie rekenen. Met elkaar moeten we hard werken om de verzekeringspremie voor iedereen betaalbaar te houden. Samen met particuliere onderzoeksbureaus zoals DEKRA Investigations werken verzekeraars en publieke partijen als de politie er hard aan om de waarheid boven tafel te krijgen en de boef de baas te zijn.”

U kunt meer lezen over verzekeringsfraude op de speciale pagina van het Verbond verzekeringscriminaliteit of lees de longread over de publiek-private strijd tegen verzekeringsfraude.

Meepraten?
Meer horen en meepraten over (digitale vormen van) verzekeringscriminaliteit? Kom dan tijdens het Jaarevent van het Verbond naar het webinar over Cyberfraude: Hoe houd je de digitale dief buiten je bedrijf? en reserveer alvast tijd in je agenda voor het fraude-event 'De boef de baas' dat het Verbond organiseert op 3 november.

Bron: Verbond van Verzekeraars
Geplaatst op 09-09-2021


Share on: