Cursus Aanpak Funderingsproblematiek

Met bijzonder droge zomers achter de rug en veel daaraan gerelateerde schademeldingen ziet men bij het KCAF veel interesse voor dit gevoelige onderwerp. Ook met de verontrustende berichten en conclusies uit het klimaatrapport IPCC 2021 staat het als een paal bovenwater dat funderingsproblematiek en bodemdaling de komende decennia alleen maar van grotere zorg worden.

Aanpak Funderingsproblematiek; Modules C en D 

Module C gaat over de funderingsaanpak in bebouwd gebied, welke instrumenten daarvoor beschikbaar zijn en welke tooling ingezet kan worden:

 • Beleidsinstrumenten lokaal – de praktijk
  Dick de Jong (KCAF)
 • FunderMaps NL en lokaal
  Don Zandbergen (KCAF)
 • Actief grondwaterbeheer stedelijk gebied
  J. Ponten (Waternet)                
 • Vervangende nieuwbouw een optie/dilemma
  M.J. Oosting (Fijn Wonen)
 • Praktijkmiddag Rotterdam en Schiedam
  Inleidingen vooraf van Maaike Slingerland (Gemeente Rotterdam) en Eelco Schippers (Gemeente Schiedam)
Dag twee van module C draait om de aanpak in landelijk gebied en zal wederom worden afgesloten met een praktijkmiddag:
 • Bodem-/waterproblematiek landelijk gebied
  M. Bootsma en M. Nederlof (Wetterskip Fryslân)            
 • Aanpak Veenweides Midden Holland en Fryslân
  Welmoed Visser (KCAF) en A. Hartman en M. Nederlof (Wetterskip Fryslân)
 • Problematiek kleigebieden
  Hans van Meerten (Deltares)
 • Praktijkmiddag Friesland Veenweide: Groote Veenpolder, loket Fryslân
Module D behandelt de uitvoeringsaspecten. De eerste dag staat in het teken van de Toolkit funderingsherstel bouwblok/pand niveau:
 • Procesgang, draaiboek, regievoering, kostenaspecten
  Dick. de Jong (KCAF)   
 • Overzicht herstelmethodes en relatie met duurzaamheid
  Mark Born (KCAF)
 • Uitvoeringsbegeleiding en verzekeringen
  Frank. van Lier (BVL Bouwadvies)
 • Inleiding aanpak Gouda – Stevige Stad (binnenstad)
  Luuk Jacobs (Gemeente Gouda)
 • Excursie Gouda
Dag twee van module D gaat over funderingsherstel uitvoeringsaspecten:
 • Overzicht uitvoerende partijen herstel, branche NVAF, kwaliteitsvordering
  Jaap Estié, (directeur NVAF)
 • Bodemverbetering bij funderen op staal
  A. Knufman en R. Melis (Uretek)
 • Tafelmethode/VDM constructie
  F. van Dijk (Directeur Van Dijk Maasland)
 • Schroefinjectiepalen
  M. Poppeliers (Brefu)
 • Verplaatsingen – aardbevingsbestendig herstel
  T. Bresser (directeur Fa. Bresser)
 • Rondleiding Stevinlab TU Delft
Geïnteresseerden kunnen zich hier nog inschrijven.
Geplaatst op 21-09-2021

< VorigeVolgende >


Share on: