125.000 euro en extra veiligheidsmaatregelen op werkvloer na dood werknemer

Een jachtbouwer uit Oss is verantwoordelijk voor een dodelijk bedrijfsongeval, waarbij in 2017 een lasser door verstikking om het leven is gekomen. Het OM eiste maandag 29 maart voor de rechtbank in Oost-Brabant een boete van 125.000 euro en extra veiligheidsmaatregelen op de werkvloer.

125.000 euro waarvan 25.000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Daarnaast heeft de officier van justitie  aanpassingen geëist van veiligheidsmaatregelen op de werkvloer bij het gebruik van argon, dat nodig is bij laswerkzaamheden. 

De jachtbouwer is dood door schuld ten laste gelegd omdat werkgever zeer tekort is geschoten in de vereiste veiligheidsmaatregelen, waardoor de werknemer is overleden, aldus de officier van justitie. Daarnaast verwijt het OM de werkgever overtreding van voorschriften van de arbeidsomstandighedenregelgeving, waardoor levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van werknemers ontstond of te verwachten was.


In 2017 was het slachtoffer in het voorste gedeelte van het schip aan het werk om leidingen aan elkaar te lassen. Daarvoor is toevoer van argon nodig, een kleur- en geurloos gas. Het edelgas argon heeft de zuurstof in de beperkt toegankelijk werkruimte verdrongen. Dit risico bij het gebruik van argon was bij de jachtbouwer bekend, aldus de officier van justitie. "Toch heeft de verdachte geen aanleiding gezien om expliciet het risico van argon op te nemen in de verplichte Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), werknemers te waarschuwen voor de gevaren van argon en hen specifieke instructies te geven." Terwijl de werkgever het aan zijn werknemers overlaat of in een ruimte de zuurstof gemeten moet worden.


VBVBE-ruimten
Voor het werken in beperkt toegankelijke ruimten gelden strenge veiligheidsregels opgenomen in de arbeidsomstandighedenwetgeving. Het gaat om plekken waar gevaar kan zijn voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand en explosie (VBVBE-ruimten) door onder andere het gebruik van zuurstof verdringende gassen. Deze regels zijn er speciaal om arbeidsongevallen met vaak dodelijke afloop te voorkomen en dienen door de werkgever strikt te worden nageleefd.


De risico’s van argon staan duidelijk omschreven in de door de leverancier meegeleverde veiligheidsinstructies. Toch nam de werkgever geen maatregelen, zoals het standaard laten dragen van een gasalert bij het gebruik van argon. "Daarnaast moeten de risico’s van het werken in nauwe ruimtes bekend zijn in de scheepsbouwindustrie en bij een professionele marktpartij", aldus de officier tijdens de zitting. Toch heeft het bedrijf de verantwoordelijkheid om de ruimte te kwalificeren als VBVBE-ruimte neergelegd bij de werknemers zelf.


Het OM eist aanpassingen van de veiligheidsmaatregelen op de werkvloer. Het gaat om aanpassingen van het RI&E op het punt van de gevaren van argongas, het werken in VBVBE-ruimten, de nodige werkinstructies en het verplicht stellen om lassers zuurstofmeters te laten dragen. Een duidelijke uitwerking moet volgen op het punt van toezicht en de verantwoordelijkheden. Ook eiste de officier van justitie publicatie van het uit te spreken vonnis in een tweetal vakbladen op het gebied van jacht en scheepsbouw  om de branche te wijzen op de oorzaken van het dodelijk ongeval.


Verlies
Door de omstandigheden op de werkvloer, overlijdt een werknemer die een vrouw en zoon nalaat. De officier van justitie: "Wat het verlies van een geliefde partner, vader en broer voor hen betekent, hebben zij vanmorgen onder woorden gebracht. De boodschap die zij de werkgever en ons meegeven is duidelijk: laat het dodelijk ongeval er in ieder geval voor zorgen dat de veiligheid op de werkvloer wordt verbeterd, zodat dit nooit meer kan gebeuren, zodat een ander gezin nooit meer wordt gebroken."

De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak.

Bron: OM
Geplaatst op 09-04-2021

< VorigeVolgende >


Share on: