Sedgwick publiceert Europese recall-index rapport

Sedgwick, wereldwijd leverancier van technologie gebaseerde risico-, benefits- en geïntegreerde bedrijfsoplossingen, heeft zijn Europese State of the Nation recall-index rapport gepubliceerd. Met daarin de belangrijkste cross-industry markttrends van 2020 en de voorspellingen voor 2020. Dit onderzoek en deze analyse werden ontworpen en uitgevoerd door Sedgwick's merkenbescherming experts in product recalls, herstel en retentie oplossingen.

Sedgwick werkt samen met klanten uit alle sectoren om de risico's te beheren en de gevolgen van bedrijfs- en productcrisissen in de markt te minimaliseren. De hoogtepunten zijn een terugblik op 2020 en voorspellingen voor 2021: 
 
Terugblik op het jaar 2020 
 • Het aantal teruggeroepen auto's bleef relatief consistent, met een daling van slechts 5% over vier kwartalen. 
 • Het aantal teruggeroepen voedingsmiddelen en dranken daalde met slechts 6%, dankzij betere praktijken op het gebied van voedselverwerking en hygiëne als direct gevolg van COVID-19. 
 • Het aantal teruggeroepen farmaceutische producten daalde met 40%, deels omdat het wereldwijde onderzoek werd stopgezet en de inspanningen gericht waren op de strijd tegen COVID-19. Terugroepingen blijven het gevolg van problemen met specificaties, verontreiniging en verkeerde etikettering. 
 • Het aantal teruggeroepen medische hulpmiddelen daalde met 27% doordat fabrikanten hun productie verlegden naar COVID-19-producten en -apparaten. 
 • Het aantal teruggeroepen elektrische apparaten steeg met 23%, waarbij 'elektrische schokken' in 50% van de teruggeroepen apparaten de belangrijkste oorzaak waren. 
 • De speelgoedindustrie is veerkrachtig gebleven ondanks de gevolgen van de pandemie, met een daling van het aantal teruggeroepen producten met 6,6%.
 • Het aantal teruggeroepen kledingstukken is met 17,4% gedaald (waarbij kinderkleding het grootste segment uitmaakt); het aantal chemische storingen is met 34% gestegen.
 
Vooruitblik in 2021 
 • De Europese autosector zal het moeilijk blijven hebben met de verkoop; de productiedoelstellingen zullen met ongeveer 10% dalen. Elektrische voertuigen zullen de belangrijkste focus van de fabrikanten worden.
 • Hoewel de toename van de geautomatiseerde voedselproductie de kwaliteit zou moeten verbeteren, zullen er door deze vooruitgang ook nieuwe risico's ontstaan. De opkomst van bewuste consumenten die duurzamer willen eten, zal de traceerbaarheid en de herkomst van producten onder de aandacht brengen. 
 • Precisiegeneeskunde en investeringen in digitale systemen (waaronder kunstmatige intelligentie) zullen de omvang en frequentie van terugroepacties voor farmaceutische producten verminderen. 
 • Het toenemende gebruik van digitale technologie (waaronder draagbare fitnesstechnologie en virtuele realiteit) blijft de complexiteit en de cyberveiligheidsrisico's van producten vergroten, en daarmee ook het terugroepen van producten. 
 • De nieuwe Europese regelgeving voor medische hulpmiddelen en de verwachtingen inzake verdere kwaliteitscontroleprocedures in de toeleveringsketen zullen een directe impact hebben op bedrijven en producten. 
 • Consumentenelektronica zal in 2021 een heropleving meemaken naarmate het consumentenvertrouwen terugkeert en de vraag wordt ontketend. Terugroepacties zullen onvermijdelijk zijn, terwijl de onlineverkoop naar verwachting zal groeien.
 • Nu speelgoed steeds vaker wordt teruggeroepen vanwege chemische gebreken, zet de bezorgdheid van de consument de industrie nog meer onder druk om haar inzet voor het circulaire bedrijfsmodel te heroverwegen. 

"In het afgelopen jaar hebben de terugroepacties over de hele linie geschommeld en veel daarvan was te wijten aan de aanhoudende pandemie", zegt Mike Malaure, managing director van Sedgwick's internationale divisie merkbescherming. "Toen de productie in 2020 daalde, daalde ook het aantal terugroepacties in de meeste categorieën, maar dat zal in 2021 niet het geval zijn, aangezien de vraag het aanbod in sommige sectoren blijft overtreffen."

Malaure voegde eraan toe: "Er is nog nooit een belangrijker moment geweest voor industrieën om voorbereid te zijn op situaties waarin producten moeten worden teruggeroepen of uit de handel moeten worden genomen, en ons unieke rapport dient als een leidraad voor bedrijfsleiders om ervoor te zorgen dat ze volledig voorbereid zijn op 2021 en daarna."

De recall-index wordt elk kwartaal opgesteld door de merkbeschermingsexperts van Sedgwick. Het is het enige rapport dat recall-gegevens verzamelt en volgt om belanghebbenden in de industrie te helpen navigeren door de regelgeving, product recalls en andere productuitdagingen op de markt.

Het volledige recall-indexrapport kunt u hier downloaden.
Geplaatst op 05-03-2021

< VorigeVolgende >


Share on: