Online Adfiz Platformbijeenkomst 2021

Dit jaar wordt op 14 april het Adfiz kantoor weer omgebouwd tot Studio Amersfoort en zal de tweede Online Adfiz Platformbijeenkomst plaatsvinden. Een bijeenkomst waar particuliere en zakelijke thema's aan bod komen.

Onderneemster en investeerder Annemarie van Gaal zal tijdens deze middag ingaan op de maatschappelijke waarde van advies.

Te vaak en te gemakkelijk wordt door buitenstaanders de waarde van advies gelijkgesteld aan het halen van een kostenvoordeel. Daarmee worden consumenten en bedrijven te kort gedaan. Want professioneel financieel advies helpt mensen keuzes bewuster te maken, beter uit te voeren en langer vol te houden. Het disciplineert, vergroot de spaarzin, helpt schulden voorkomen, beschermt beter tegen risico’s en verbetert in algemene zin het financieel gedrag van consumenten en ondernemers. En waar consumenten en bedrijven steeds meer complexe, financiële afwegingen moeten maken, groeit dus het belang van professioneel advies. Die boodschap kan niet vaak genoeg uitgedragen worden.


Tijdens de bijeenkomst kun je kiezen uit verschillende expertsessies. Denk aan onderwerpen als: arbeidsrechtelijke gevolgen van de coronacrisis, kwaliteit in de keten, de laatste uitspraken gedaan door Kifid en zonnepanelen.


Interactiviteit is een belangrijk aspect van onze bijeenkomsten. Online is dat soms een uitdaging, maar met de technologie van de volgende platformbijeenkomst kunnen er ‘huiskamersessies’ plaatsvinden. Dit zijn korte sessies van 15 minuten waar je elkaar kan ontmoeten en kan sparren over actuele onderwerpen. Je zit letterlijk met een klein groepje (van max 10 personen) aan een tafel. 


Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door ARAG en Allianz.

Geplaatst op 19-03-2021

Volgende >


Share on: