Poliskraker.nl overgenomen door Sietze de Jong RMIA

Poliskraker.nl, de vergelijker van polisvoorwaarden van zakelijke schadeverzekeringen, inkomensverzekeringen en CAO modules, is overgenomen door Sietze de Jong, registermakelaar in assurantiën. De aandelen waren in handen van Berrie van der Heide, voormalig registermakelaar in assurantiën en opleider/auteur. Hij blijft als polisvoorwaardenanalist betrokken bij Poliskraker.nl.

Sinds de start in 2016 hebben abonnees een toenemend aantal vergelijkingsmodules ter beschikking. In die modules worden de polisvoorwaarden zodanig ontleed dat de specifieke voorwaarden per artikel eenvoudig te vergelijken en te fileren zijn, zodat verschillen duidelijk zichtbaar worden voor adviseurs.

Voor de inkomensmodules collectief en de module CAO kenmerken is Enkwest uit Apeldoorn al sinds vele jaren de strategische partner, en levert de content en onderhoudt deze.

Voor de zakelijke verzekeringen was Sietze de Jong RMIA sinds begin 2017 al strategische partner voor een aantal modules en maatwerkopdrachten en neemt nu alle zakelijke schadeverzekeringsmodules voor zijn rekening.

Sietze de Jong: “Ik zie deze overname als een mooie uitdaging. Als RMIA werk ik al jaren uitsluitend op feebasis. Na de risico-inventarisatie bij de klant zit de kracht van de advisering steeds vaker in de polisvoorwaardenanalyse. Die ervaring zet ik nu volledig in op “Poliskraker.nl”.


Door de nieuwe eigenaar worden eind januari 2021 direct twee nieuwe modules geintroduceerd voor nieuwe en bestaande abonnees:

  • Een submodule Verzuim Ontzorgverzekering, als onderdeel van de Module Inkomensverzekering collectief werkgever. Deze submodule is gratis voor bestaande gebruikers van die module
  • Een module Goed Werkgeverschapsdekkingen.
Geplaatst op 22-01-2021


Share on: