Oprichting Raden van Commissarissen NLG werkmaatschappijen

In lijn met de verdere professionalisering van de NLG-groep zijn in het vierde kwartaal van 2020 de Raden van Commissarissen (RvC) opgericht van de drie werkmaatschappijen van de NLG-Groep te weten: NLG Arbo BV, NLG Pensioen BV en NLG Volmacht BV.

Foto: Rene Mandos

De professionaliseringsslag is op 1 januari 2020 ingezet met de komst van de onafhankelijke externe voorzitter van de NLG Groep, Rene Mandos en de indiensttreding van de externe directeuren. Dit zijn Suzanne Berends per 1 juli 2020 directeur van NLG Arbo en per 1 september 2020 Arjan Halma directeur van NLG Volmacht. Eric Lacroix, mede-eigenaar van Fidus Verzekeringen & Advies, continueert zijn functie van directeur van NLG Pensioen.

De commissarissen zijn benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de drie werkmaatschappijen. Rene Mandos is benoemd tot voorzitter van de drie RvC’s. De overige twee leden van de afzonderlijke RvC’s komen uit de NLG-leden.
 
De RvC van NLG Volmacht bestaat uit voorzitter Mandos en de commissarissen Coen van Ham en Rogier Jonkman. Van Ham is directeur van Vanbreda Risk & Benefits en heeft onder andere ervaring opgedaan als voorzitter van de RvC van ANVA en als voorzitter van de NVGA. Jonkman, directeur advieskantoor Lukassen & Boer, is vanaf de oprichting van NLG Volmacht lid van het managementteam en was vanaf 1 januari 2019 tot 1 september 2020 directeur van NLG Volmacht. 
 
Naast voorzitter Rene Mandos, zijn Kees Boer en Erik van der Laan lid van de RvC van NLG Arbo. Boer is directeur van het advieskantoor Lukassen & Boer en 8 jaar directeur geweest van NLG Arbo. Van der Laan is directeur van het familiebedrijf Uiterwijk Winkel Verzekeringen en nauw betrokken bij NLG Arbo Noord-Oost B.V. 
 
In de RvC van NLG Pensioen zijn Anne Bergsma en Dick Vos benoemd. Mandos is ook hier voorzitter van de RvC. Bergsma is directeur van Froonacker van de Witte Assurantiën en lid van de pensioencommissie Adfiz. Vos is directeur van Veldhuis Advies en een specialist op pensioengebied met jarenlange bestuurservaring. 
 
Ik kijk met plezier uit naar de samenwerking met deze commissarissen en heb alle vertrouwen in hun kennis, kunde en ervaring om de drie werkmaatschappijen bij te staan in hun weg naar succes. Het wordt een uitdagend 2021, waarin de RvC’s de directies van de werkmaatschappijen als toezichthouder en adviseur zullen bijstaan.”, aldus Mandos. 
 
Geplaatst op 04-01-2021


Share on: