Arbitrage ten behoeve van Abdelhak Nouri

Zoals bekend is bij Abdelhak Nouri sprake van zwaar hersenletsel sinds de gebeurtenissen in Oostenrijk op 8 juli 2017. Na het optreden van de hartstilstand is Abdelhak op het veld medisch onjuist behandeld. Er heeft lange tijd geen reanimatie plaatsgevonden waar dat wel onmiddellijk had moeten gebeuren. Zijn kansen op een goed herstel werden hem daarmee volledig ontnomen.

Een werkgever heeft een zorgplicht tegenover diens werknemers. In het professionele voetbal omvat deze zorgplicht ook een kwalitatief goede medische begeleiding. Hieraan heeft het hier ontbroken. Ajax is aansprakelijk voor de schade die gevolg is van de fouten die tijdens de behandeling op het veld zijn gemaakt. De tekortkomingen hebben tot gevolg dat Abdelhak permanent afhankelijk is van de zorg van anderen en dat hij niet heeft kunnen laten zien hoe zijn veelbelovende loopbaan als voetballer zich zou hebben ontwikkeld.


In de afgelopen tijd is de schade van Abdelhak in kaart gebracht en hebben partijen met elkaar gesproken over een mogelijke schadevergoedingsregeling. Onlangs is al naar buiten gebracht dat namens Abdelhak met Ajax geen overeenstemming is bereikt over een afwikkeling van deze zaak. Om die reden wordt nu aan de arbitragecommissie van de KNVB gevraagd om in deze zaak een beslissing te geven. 


Het geschil tussen partijen betreft de hoogte van de schadevergoeding die aan Abdelhak Nouri verschuldigd is. Die schadevergoeding betreft met name de kosten van zijn verzorging, het verlies van zijn verdienvermogen en de vergoeding van immateriële schade in de vorm van smartengeld.


Het arbitrageverzoek is vandaag bij de KNVB ingediend. Naar verwachting zal in eerste instantie een schriftelijke reactie van Ajax volgen, waarna de commissie de zaak ter zitting zal behandelen.

Bron: Beer Advocaten Foto: Ajax Foto Side/ReMePro
Geplaatst op 22-01-2021

< VorigeVolgende >


Share on: