CED positieve beoordeling voor ISAE 3402-rapportages

Onlangs ontving CED de positieve beoordeling van haar externe auditor voor haar ISAE 3402 Assurance-rapportages over het jaar 2019. Hiermee verantwoordt CED aan haar klanten de juistheid, volledigheid en tijdigheid van haar dienstverlening.

De beoordeling is bovendien voor al haar businesslines: CED Advice, CED National Claims en dit jaar voor het eerst ook voor CED Repair (herstel in natura-diensten) en SOS International.

ISAE (International Standard on Assurance Engagements) is de internationale richtlijn voor de toetsing van de beheersmaatregelen van een bedrijf om te zorgen dat de dienstverlening betrouwbaar is. Met de beoordeling van de externe auditor over haar ISAE 3402 Assurance-rapportages kan CED aan (potentiële) klanten verantwoording afleggen over de kwaliteit van alle processen die aan CED worden uitbesteed. Het toont bovendien aan dat het eindresultaat van deze processen beantwoordt aan de (contractuele) afspraken met de klant.
 
Continu kwaliteitssysteem
"CED wil een kwalitatieve en betrouwbare partner zijn voor klanten en hun verzekerden", benadrukt Michael Blom, Group Manager Risk & Audit binnen CED. "Om die reden zijn we ISO27001 gecertificeerd voor data- en informatiebeveiliging en hebben we enkele jaren geleden de ISO9001-certificerting vervangen door de ISAE 3402-normering." Om voor ISAE 3402 in aanmerking te komen moet CED kunnen aantonen dat er voor alle processen een mechanisme van beheersmaatregelen is en dat uit toetsing blijkt dat deze effectief zijn. Die effectiviteit moet iedere keer gedurende minimaal 6 aaneengesloten maanden aangetoond worden. Blom: "CED hanteert een controleperiode van een kalenderjaar. Door toepassing van ISAE 3402 heeft CED een continu kwaliteitssysteem."
 
Ontzorgend
De kwaliteitsborging is bij CED gelaagd en tot diep in de organisatie geïmplementeerd met onder andere een governance code, een gedragscode voor medewerkers en operationele beheersmaatregelen. De interne auditor beoordeelt enkele honderden dossiers per maand uit álle businesslines. Dit heeft in de 3 jaar dat CED nu werkt met dit ISAE-kwaliteitssysteem geleid tot een oordeel ‘zonder bemerkingen’ (clean sheet) van de externe auditor. Hiermee behoort CED tot de top in branche. "CED wil op alle vlakken van waarde zijn voor haar klanten en hen ontzorgen", besluit Blom. "Dankzij onze ISAE 3402-Assurance-rapportages kunnen zij zich nu – zonder zelf de noodzakelijke kwaliteitsaudits te hoeven uitvoeren – gedegen verantwoorden tegenover hun eigen stakeholders."
Geplaatst op 18-06-2020


Share on: