OSB: schoonmaak is cruciaal beroep

Het OSB krijgt veel vragen over de lijst van cruciale beroepen. De schoonmaak wordt nu expliciet in de toelichting op de lijst van de Rijksoverheid genoemd. Daarmee krijgt de sector de erkenning een onmisbaar onderdeel te zijn van de vitale processen. Dit levert veel voordelen op!

Zo kan de schoonmaak op veel plekken doorgaan, wat van groot belang is in deze tijd, waarin het coronavirus overal is. Daarnaast krijgen schoonmakers toegang tot de kinderopvang en - wanneer nodig - voorrang op persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Het OSB heeft een verklaring opgesteld die helpt deze boodschap bij opdrachtgevers én schoonmakers uit te dragen.
Geplaatst op 18-03-2020


Share on: