De Schademarkt is in 2019 met 2,3% gestegen

De Schademarkt groeit in 2019 met +2,3% en bereikt daarmee een omvang van 6,6 miljard euro. In zowel het Particuliere als Zakelijke segment is de Motorbranche een belangrijke drijver achter deze groei. Het aantal personenauto’s, maar ook bestel- en vrachtauto’s groeit. Dit blijkt uit het zojuist gepubliceerde Marktrapport Schade 2020 van Baken Adviesgroep.

De groei in de Particuliere markt 2019 wordt breed gedragen. In vrijwel elke productgroep, met uitzondering van pleziervaartuigen, steeg het premievolume. De Particuliere Schademarkt is in 2019 gegroeid met +2,3% na een groei van +2,9% en +3,2% in de jaren daarvoor. De markt bereikt daarmee een omvang van 6,6 miljard euro. De markt voor particuliere personenautoverzekeringen heeft een omvang van circa 2,6 miljard euro en is daarmee de grootste branche op de Schademarkt. Het premievolume is de afgelopen jaren snel gestegen door een combinatie van premieverhogingen en groei van het wagenpark.

Het aantal bestelauto’s blijft stijgen, ondanks stagnerende groei economie.
Waar het aantal bestelauto’s bij een terugval van de economische groei normaliter afneemt, lijkt dit nu niet het geval te zijn. In algemene zin lijkt het aantal voertuigen in Nederland na 2019, nu de economie afkoelt, minder hard toe te nemen. Bestelauto’s zijn een uitzondering, hier blijft naar verwachting de groei nog stijgen tot 2021. Dat het aantal bestelauto’s zich los lijkt te koppelen van de economische trend, kan deels verklaard worden door de grote vraag naar bestelauto’s voor bezorging. 

Het Nederlandse vrachtwagenpark maakt na jaren van krimp vanaf 2017 een flinke omkeer.
Op het hoogtepunt in 2001 waren er ruim 83 duizend vrachtauto’s. Tussen 2001 en 2017 liep het aantal vervolgens met 25% terug tot 62 duizend. Opmerkelijk genoeg keerde deze trend in 2018 om en nam het aantal vrachtautoverzekeringen met +0,7% toe. De hoge omzet- en volumegroei in de branches Wegvervoer en Logistieke dienstverlening lijkt de belangrijkste oorzaak. Wegvervoer profiteert van grote binnenlandse vraag naar transport vanuit sterk groeiende sectoren als de Bouw, Detailhandel en Horeca. De branche Logistieke dienstverlening wordt sterk gedreven door e-commerce en internationale handel.

Het aantal verkeersdoden in 2018 is 18% hoger dan in het meest veilige jaar 2013.
Verkeersletstel blijft een speerpunt in de Motorbranche. In 2018 bereikte het aantal ernstige verkeersgewonden een piek van 22 duizend. Ook het aantal verkeersdoden steeg: afgelopen jaar overleden er 678 mensen in het verkeer. Een combinatie van factoren lijkt aan deze stijging bij te dragen, waaronder smartphonegebruik en de toenemende populariteit van elektrische fietsen.

Langetermijntrends
  • Klimaatverandering raakt de volledige economie: van financiële sector tot bedrijfsleven, overheid en huishoudens. De volatiele impact van noodweer is duidelijk te zien in de Brand schaderatio.
  • Door het Internet of Things (IoT) nemen de cyberrisico’s toe. Een exponentiële groei in de aanschaf van cyberverzekeringen is het gevolg.
Geplaatst op 18-02-2020

< VorigeVolgende >


Share on: