Schadedekking van autoverzekeringen niet voor iedereen duidelijk

Nederlanders die een auto bezitten zijn verplicht om minimaal een WA-verzekering af te sluiten. Verder zijn zij vrij in de keuze voor de uitgebreidere dekkingen: de WA + beperkt casco-verzekering en allrisk-verzekering. Toch wordt niet alle schade altijd vergoed door de autoverzekeraar.

Onder welke omstandigheden autoschade is gedekt, is niet voor alle Nederlandse autorijders duidelijk. Dit blijkt uit representatief onderzoek dat is uitgevoerd door online consumentenadviseur Pricewise, in samenwerking met onafhankelijk veldwerkbureau Panel Inzicht. Situaties als een ongeval tijdens het rijden met slippers of het niet bij de hand hebben van het schadeformulier werden voorgelegd. Met daarbij de vraag: denk je dat je in deze situatie verzekerd bent? De resultaten worden hieronder besproken en we vertellen gelijk hoe de vork per situatie in de steel zit. 
 

Rijden zonder gordel
Een gordel dragen is in Nederland verplicht. Logisch, aangezien een gordel de kans op letsel in het verkeer verkleint. Letselschade kan duur uitvallen. Het is dan ook niet vreemd dat het overgrote deel van de Nederlandse autoverzekeraars een alinea over gordeldraagplicht in hun polisvoorwaarden heeft opgenomen. Toch denkt 38% van de Nederlandse autorijders dat zij verzekerd zijn tijdens het rijden zonder gordel. Dat klopt niet. Is er een inzittendenverzekering afgesloten als extra dekking op de autoverzekering? Grote kans dat alsnog een deel van de financiële schadevergoeding wordt ingehouden als er geen gordel werd gedragen tijdens het ongeval. Dit wordt ook wel ‘gordelkorting’ genoemd.


Rijbewijs vergeten
Het is het goed recht van de politie om te vragen naar het rijbewijs van de bestuurder. Iedereen achter het stuur moet namelijk altijd een origineel en geldig rijbewijs aan kunnen tonen. Een kopie van het rijbewijs is niet voldoende. Toch denkt 68% van autorijdend Nederland dat het vergeten mee te nemen van een rijbewijs er niet gelijk voor zorgt dat de bestuurder onverzekerd is. En zij hebben gelijk. Wanneer iemand z’n rijbewijs niet bij zich heeft, moet diegene binnen een bepaalde periode aantonen dat hij wel degelijk over het document beschikt. Wel krijgt een bestuurder een boete voor het niet direct aan kunnen tonen van het rijbewijs. Als iemand in een ongeluk verzeild raakt met een verlopen rijbewijs, dekt de autoverzekering de materiële schade of letselschade van de tegenpartij. Maar die kosten kunnen vervolgens op de bestuurder met verlopen rijbewijs worden verhaald. Ook de schade aan de eigen auto wordt in deze situatie meestal niet uitgekeerd. Dit kan ook het geval zijn als het rijbewijs kwijt of gestolen is. Wanneer een rijbewijs ongeldig is verklaard, riskeert de bestuurder bij een ongeluk een hoge boete en zelfs een gevangenisstraf. 


Wanbetaling
Het niet betalen van een openstaande premie kan flink wat problemen opleveren. Iemand die de premie niet of te laat betaalt, zal allereerst een betalingsherinnering ontvangen. Als de premie ook niet binnen de termijn van de betalingsherinnering wordt afgedragen, schorst de verzekeraar de autoverzekering. Dit wordt een royement wegens wanbetaling genoemd en gebeurt doorgaans dertig dagen nadat de oorspronkelijke betaling plaats had moeten vinden. De auto is dan niet meer verzekerd en mag de openbare weg niet meer op. Sterker nog, de auto mag zelfs niet meer op de openbare weg stáán. Op de vraag of je verzekerd bent als de autoverzekering twee maanden niet wordt betaald, gaf 82% van de Nederlandse autorijders het juiste antwoord: nee. Let op: schade die is ontstaan in de schorsingsperiode is niet meer terug te claimen. Ook niet als er aan de openstaande premie is voldaan.


Slippen op slippers
Na een stranddag zijn er genoeg mensen die met hun slippers aan de auto instappen. Een schoenenwissel is verstandiger. In een ongeluk terechtkomen met slippers aan is namelijk een genuanceerde situatie. In Nederland is het niet verboden om met slippers aan auto te rijden. Een boete krijgen kan dus niet. Ook staat er in de polisvoorwaarden van Nederlandse autoverzekeraars niets over het dragen van slippers achter het stuur. De eventuele schade is in principe dus gedekt. Daarentegen staat er in diezelfde polisvoorwaarden dat een bestuurder geen gevaar teweeg mag brengen. Autorijden met slippers aan kan gevaarlijk zijn en als roekeloos worden gezien. En dat is een reden voor verzekeraars om een claim niet te vergoeden. Dat er veel onduidelijkheid heerst over deze situatie, blijkt ook uit de panelresultaten. 46% van de Nederlandse autorijders dacht wel verzekerd te zijn en 54% dacht van niet. Welke groep het bij het juiste eind heeft is moeilijk te zeggen, omdat dit verschilt per voorval en verzekeraar.


(Online) schadeformulier
Eerder kwam al naar voren dat het niet meenemen van een geldig rijbewijs geen directe gevolgen heeft voor de verzekering. Met een schadeformulier is dit niet anders. 79% van de Nederlandse autorijders dacht alsnog verzekerd te zijn als zij geen schadeformulier in de auto hadden liggen en gaven daarmee het juiste antwoord. Wel stelt de verzekeraar het invullen van een schadeformulier na een ongeval verplicht. Autoschade wordt ook niet in behandeling genomen zonder aangifte en het formulier is nodig voor het aansprakelijk stellen van degene die verantwoordelijk is. Wanneer men geen schadeformulier in de auto heeft liggen om in te vullen, kan er bijvoorbeeld op een later moment met de tegenpartij worden afgesproken dit alsnog te doen. Handiger is om te kiezen voor een digitaal schadeformulier. Via een schade-app is het mogelijk om schade direct bij de verzekeraar te melden. 


 
Geplaatst op 23-09-2020

< Vorige


Share on: