Summer Event van Vereniging voor Verzekeringswetenschap

Op 6 juni organiseert de Vereniging voor Verzekeringswetenschap een Summer Event bij Nationale-Nederlanden in Den Haag. Het onderwerp van de bijeenkomst is Mediation in schadezaken, wat de verzekeraar en belangenbehartiger niet kent...

Veel verzekeraars voeren een actief 'mediation-beleid'. Voor hen geldt mediation als één van de mogelijkheden om soms jarenlang slepende zaken alsnog tot een voor beide partijen acceptabel einde te brengen en om zodoende de werkdruk op de vaak zwaar overbezette schadeafdelingen te verminderen.

Andere verzekeraars, maar ook veel belangenbehartigers/advocaten, zijn terughoudend. Zij vinden de 'klassieke methodes' van geschilbeslechting, zoals intercollegiale toetsing, 3-gesprekken en zo nodig procederen, efficiënter en 'veiliger', want meer vertrouwd en voorspelbaarder, dan 'mediaten'. In het veld hoor je vaak dat je er bij mediation altijd wat op toegeeft en dat het dus een dure methode is, in ieder geval voor de verzekeraar.

Maar klopt dat wel? Zijn de klassieke methodes altijd 'veiliger' en efficiënter?
Is procederen wel zo voorspelbaar? En is de hele riedel van intercollegiale toetsing, een 3-gesprek en vervolgens soms toch nog procederen wel zo goedkoop? Kortom, is het in alle gevallen wel zo verstandig om voor de bekende(re) weg te kiezen en alternatieve vormen van geschilbeslechting (mediation, maar ook bindend advies) links te laten liggen?

Anderzijds: zijn er ook situaties denkbaar waarin mediation geen goede optie is? Zijn er in dat geval nog alternatieven denkbaar zonder direct naar de rechter te hoeven? En als je dan toch kiest voor mediation, hoe kan dat zo efficiënt mogelijk? En hoe maximaliseer je de kans op succes? Welke rol en verantwoordelijkheid hebben partijen (soms met hun entourage), hun belangenbehartigers en de mediator in het kader van de mediation. En wat moet je als partij resp. belangenbehartiger wel of juist niet doen voorafgaande aan en tijdens de mediationbijeenkomst?


Op deze en eventueel andere bij u levende vragen zal Mariken Peters, LSA-advocaat en MfN-registermediator te Arnhem, aan de hand van een aantal sprekende voorbeelden ingaan tijdens het Summer Event.

De inloop is vanaf 15.30 uur  bij NN aan de Schenkkade 65 in Den Haag.
Het inhoudelijke programma start om 16:00 uur. De middag wordt rond 17:00 uur afgesloten met een borrel.


Leden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen aan vvvw@Ploum.nl.
Geplaatst op 28-05-2024

< VorigeVolgende >


Share on: