Levenscyclusuitstoot van wegmobiliteit

In de sector van de wegmobiliteit zijn er verschillende manieren om te decarboniseren: batterij-elektrische voertuigen (BEV's), brandstofcel-elektrische voertuigen (FCEV's) met waterstof, en voertuigen met verbrandingsmotoren die brandstoffen verbranden. Elke optie heeft zijn eigen levenscyclusuitstoot. Dit rapport van ABN AMRO richt zich op de levenscyclusemissies van deze verschillende opties.

Gebruikte meeteenheden

  • Voertuigkilometers (vkm): Aantal voertuigen vermenigvuldigd met de afgelegde afstand.
  • Passagierskilometers (pkm): Voertuigkilometers vermenigvuldigd met de bezettingsgraad van een voertuig.
  • Tonkilometer (tkm): Transport van één ton goederen over één kilometer.
  • Kilowattuur (kWh): Eenheid van energie, relevant voor de capaciteit en het verbruik van batterijen in elektrische voertuigen.
  • CO2eq: Metrische maat om verschillende broeikasgassen te vergelijken op basis van hun Global Warming Potential (GWP).

Levenscyclusanalyse van batterijen in elektrische voertuigen
De levenscyclusemissies van batterijen in BEV's worden beïnvloed door de chemische samenstelling en de productielocatie. In Europa geproduceerde batterijen hebben over het algemeen lagere emissies vanwege het hogere aandeel hernieuwbare energie. Batterijen zoals NMC (Lithiumnikkel Mangaan Kobalt Oxide) en LFP (Lithium IJzerfosfaat) worden vergeleken, waarbij LFP-batterijen een lagere levenscyclusemissie hebben.

Levenscyclusanalyse van brandstofcellen
Brandstofcellen, met name de polymeer elektrolyt membraan (PEM) brandstofcellen, hebben een significant aandeel in de levenscyclusemissies door de productie van platina. De koolstofvoetafdruk van een 48 kWe PEM-brandstofcel wordt geschat op 1160 kg CO2eq, waarbij platina verantwoordelijk is voor 63,5% van deze emissies.

Levenscyclusanalyse van verschillende brandstoffen
Het rapport vergelijkt ook de levenscyclusemissies van conventionele en synthetische brandstoffen. FT-brandstoffen (Fischer-Tropsch), FAME (biodiesel), en HVO (hernieuwbare diesel) worden geanalyseerd. FT-brandstoffen geproduceerd met hernieuwbare elektriciteit hebben de laagste levenscyclusemissies, terwijl fossiele brandstoffen en FAME/HVO gemaakt van palmolie de hoogste emissies hebben.

Conclusies
De schoonste brandstoffen volgens de gegevens zijn FT-brandstoffen geproduceerd met hernieuwbare elektriciteit, gevolgd door FAME en HVO uit dierlijke vetten. De grootste uitdaging blijft het opschalen van de productie van deze brandstoffen om aan de wereldwijde energievraag te voldoen. Volgens het IEA zal de vraag naar fossiele brandstoffen tot 2030 significant blijven, ondanks de groeiende productie van bio-energie.

Dit rapport van ABN AMRO biedt een uitgebreide analyse van de levenscyclusemissies van verschillende technologieën en brandstoffen in de wegmobiliteit, met het oog op het verminderen van de CO2-uitstoot en het bevorderen van duurzame mobiliteit.

Bron: ABN AMRO
Geplaatst op 28-05-2024

< VorigeVolgende >


Share on: