Verzekeraars willen zo snel mogelijk verzekerde schade uitkeren

Door verzekeraars wordt alles op alles gezet om snel de verzekerde schade uit te keren aan getroffen klanten in Limburg. Verschillende maatschappijen vermelden op hun websites hoe klanten waterschades aan huizen, bedrijfspanden en voertuigen kunnen doorgeven. Stichting Salvage is namens verzekeraars ook aanwezig in het getroffen gebied om hulp te bieden.

Op de website van het Verbond wordt aangegeven dat naast informatie op de websites en social mediakanalen van verzekeraars ook advies wordt gegeven wat mensen moeten doen op het moment dat zij weer terug mogen naar hun woningen.

Klanten moeten in ieder geval contact opnemen met hun verzekeraar of adviseur om te horen hoe zij het beste de schade kunnen melden. Hierbij wordt ook geadviseerd op welke manieren zij de schade kunnen vastleggen en of er bijvoorbeeld instructies zijn bij het opruimen. Pas wanneer het water is gezakt kan er door de brandweer en reconditioneringsbedrijven effectief water weggepompt worden. Deze bedrijven beoordelen wat er in huis of aan een pand hersteld of gereinigd kan worden en wat verloren is gegaan. 

Wet tegemoetkoming schade bij rampen
Het kabinet heeft overstroomd Limburg tot rampgebied uitgeroepen. Daarbij is de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) van toepassing verklaard. Het Verbond van Verzekeraars is in overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid om duidelijkheid te krijgen waar de werking van de Wts precies op zit.  

Protocol Grootschalige Calamiteiten
Het Verbond heeft afgelopen week ook het Protocol Grootschalige Calamiteiten geactiveerd. Het draaiboek Brand wordt als instrument ingezet. Het protocol dient ervoor om waar nodig namens de sector gecoördineerd op te treden, snelle besluiten of adviezen te kunnen geven over de toepassing van relevante clausules en/of verzekeringsdekking. 
 
 
 
Geplaatst op 21-07-2021

< VorigeVolgende >


Share on: