Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige

Hoe acteert en denkt de rechterlijke macht? En waar dient een gedegen deskundigenbericht aan te voldoen? De Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige geeft antwoord op deze en nog veel meer vragen.

Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige

Het Juridisch PAO Leiden heeft deze leergang ontwikkeld om u kennis te laten maken met de beginselen van het procesrecht, het juridische jargon en de denkwereld achter de rechtswetenschap. Na deelname bent u in staat om bij het optreden in rechte binnen juridische kaders te denken en vanuit die invalshoek een deskundigenbericht op te stellen.

Start u ook op 15 september?
Het Juridisch PAO van de Universiteit van Leiden heeft deze ‘Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige’ speciaal ontwikkeld voor deskundigen die (regelmatig) door rechtbanken worden ingeschakeld om een deskundigenbericht uit te brengen in het kader van de rechtspleging. De juridische scholing speelt in op wettelijke eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de deskundige die in rechte optreedt. Naast kwalificaties op het betreffende het vakgebied, is een adequate juridische scholing van deskundigen van veel belang.
 
Deze opleiding heeft als doel deskundigen binnen een half jaar vertrouwd te maken met de beginselen van procesrecht en kennis te laten maken met het juridische jargon en de denkwereld achter de rechtswetenschap. De deskundige moet inzicht verwerven in het hoe en waarom van de te beantwoorden vragen van de rechter om deze adequaat vanuit zijn professie te kunnen beantwoorden. Bij het horen van deskundigen door de rechter treden wel eens taal- en begripsproblemen op. Hetzelfde geldt ook voor het schriftelijk rapporteren door deskundigen. In het programma is dan ook plaats ingeruimd voor het oefenen in rapporteren en vindt rechtbanktraining plaats (Moot Court).
 
De deskundige zal na voltooiing van de opleiding in staat zijn bij het optreden in rechte binnen juridische kaders te kunnen denken en vanuit die invalshoek zijn deskundigenbericht te kunnen opstellen. Tijdens de opleiding wordt dan ook in het bijzonder aandacht besteed aan het 'Model deskundigenbericht' en de 'Leidraad deskundigenbericht', in 2007 verschenen van de zijde van de Raad voor de Rechtspraak. 
 
Inmiddels hebben reeds ruim 300 deskundigen met succes de opleiding gevolgd. Wilt u zich ook specialiseren? Klik hier voor meer informatie en schrijf u in. Deze nieuwe editie van de Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige start op 15 september a.s.
 

Meer informatie over de opleiding kunt u hier vinden.

Geplaatst op 08-06-2021

< VorigeVolgende >


Share on: