IFV wil onderzoek risico's brand met zonnepanelen in kaart brengen

Het IFV (Instituut Fysieke Veiligheid) wil op korte termijn belanghebbende partijen, zoals deskundigen in veiligheidsregio's, het RIVM, het Veiligheidsberaad, omgevingsdiensten en de NVWA benaderen, om gezamenlijk de gevolgen van branden met zonnepanelen te onderzoeken.

Aanleiding van het onderzoek zijn onder andere de twee branden in Flevoland en Noord-Holland van begin augustus, waar restanten van zonnepanelen in weilanden zijn gevonden. Volgens het IFV neemt de vraag om een landelijke aanpak als het aankomt op het omgaan met de gevolgen van dergelijke branden hierdoor steeds verder toe. 

Hoe kennen, herkennen en onderkennen we de veiligheids-, gezondheids- en milieurisico’s hiervan? In welke mate treden de gevaren op? Op welke wijze moet hiermee worden omgegaan? En wie is er verantwoordelijk voor de gevolgen en de afwikkeling van een dergelijke brand? De antwoorden op bovenstaande vragen zijn niet eenduidig te beantwoorden, maar de vraag naar een landelijke richtlijn wordt wel steeds urgenter.

Het IFV zal binnen afzienbare tijd alle betrokken en belanghebbende partijen benaderen om te onderzoeken hoe gezamenlijk expertise en advies op dit vlak gebundeld kan worden. Daarnaast zal het IFV vanuit zijn rol verkenningen uitzetten waarbij onder andere inhoudelijk onderzoek zal plaatsvinden (wel of geen zware metalen), casuïstiek wordt verzameld rondom dergelijke branden en deposities, en in beeld wordt gebracht tot welke gezondheids- en milieurisico's dit soort deposities kan leiden.
Geplaatst op 21-08-2020

< VorigeVolgende >


Share on: