Onrechtmatige eis: Achmea delft onderspit tegen Ombudsman

Op 2 juni heeft het Gerechtshof in Den Haag een uitspraak gedaan waar contra-experts jaren op hebben gewacht. De door Achmea in zijn voorwaarden opgenomen eis 'Indien verzekerden een contra-expert willen inschakelen, dan zou dat een contra-expert moeten zijn die bij het NIVRE is aangesloten' is ongegrond verklaard en in strijd met art. 7:959 BW. Daardoor is de eis onredelijk in de voorwaarden van verzekeringsovereenkomsten.

Volgens Achmea, met de merken Interpolis, Avéro, Centraal Beheer en FBTO, moet in voorkomende gevallen de contra-expert bij het NIVRE, of een soortgelijke organisatie, zijn aangesloten. Kiest een verzekerde voor een expert die niet bij het NIVRE is aangesloten, dan worden de kosten niet vergoed door Achmea. Ook andere verzekeraars stellen deze eis in hun voorwaarden.

Als uitleg schreef Achmea aan haar verzekerden dat (alleen) NIVRE-experts integer, deskundig en betrouwbaar zijn en om die reden zou de NIVRE-eis in het voordeel van de verzekerden zijn. Volgens Eric Horssius van de Stichting Ombudsman Schadeverzekeringen Nederland zaten er voorheen werknemers van Achmea in het NIVRE-bestuur. Vanuit de structuur en de (praktische) werkwijze van het NIVRE gezien, kan er zodoende van onpartijdigheid en onafhankelijkheid geen sprake zijn.

De uitspraak van het Hof impliceert volgens Horssius dat Achmea de eis vanaf heden niet meer mag toepassen - en daarmee overigens ook andere verzekeraars niet.

Geplaatst op 05-06-2020


Share on: