Eeuwfeest De Goudse in het teken van groei

Ondernemersverzekeraar De Goudse boekte in 2023 omzetgroei en een positief resultaat. Het familiebedrijf begint daardoor in goede financiƫle gezondheid aan haar honderdste levensjaar. Al kampt ze tegelijkertijd ook met een aantal onzekerheden en uitdagingen.

Positief resultaat 
De Goudse heeft in 2023 een nettowinst geboekt van € 16,4 mln. (2022: € 32,2 mln.). De dotatie aan voorzieningen bij Leven en de schadelast bij Zaakschade zijn belangrijke oorzaken in de afname van het resultaat. De groepsomzet groeide met ruim € 88 mln. naar € 1.051 mln. De solvabiliteit (Solvency II) kwam eind 2023 uit op 180% (2022: 193%) en het aansprakelijk vermogen nam iets af van € 535 mln. tot € 532 mln.

Goudse Schadeverzekeringen N.V. behaalde een verzekeringstechnisch resultaat van € 37,0 mln. (2022: € 21,5 mln.). Een stijging die met name het gevolg is van een hogere premie bij de inkomensproducten, lagere schadelast en een hoger beleggingsresultaat. Het verzekeringstechnisch resultaat van Goudse Levensverzekeringen N.V. bedroeg € -20,6 mln. (2022: € 26,3 mln.). Dit negatieve resultaat is sterk beïnvloed door wijzigingen in de marktwaardevoorzieningen wat resulteerde in een dotatie aan de toetssaldovoorziening als gevolg van de toereikendheidstoets. 
 
In december 2023 maakte De Goudse bekend dat ze haar belang in VLC & Partners Holding B.V. verkoopt aan Howden, een wereldwijde verzekeringsgroep. Dit stelt De Goudse in staat om zich nadrukkelijker te richten op de strategische speerpunten: ondernemersverzekeringen, dienstverleningsproposities en de groeikansen in niches en het levenbedrijf. De verkoop wordt naar verwachting in 2024 afgerond.
 
Wereldwijde spanningen
Bestuursvoorzitter Geert Bouwmeester kijkt terug op een jaar waarin oorlogen en geopolitieke spanning de wereldeconomie onder druk zette. ‘Dat leidde in bedrijfsmatig opzicht tot een mix van ontwikkelingen, zoals de hoge inflatie, volatiele rente - met een grote impact op de waarde van onze beleggingen (met name hypotheekfondsen) - en verhoging van de rekenrente op diverse schade- en levenproducten. Daarnaast hadden we met een overall hogere schadelast te maken. Het geeft gezien dit alles voldoening dat we uiteindelijk een positief resultaat kunnen overleggen.’
 
Verwachtingen 2024
In 1924 maakte de grootvader van Bouwmeester de eerste polis op van zijn verzekeringsbedrijf. 
De Goudse kon op 2 april 2024 dan ook terugkijken op een geschiedenis van precies honderd jaar. 
De omzet zal in 2024 naar alle waarschijnlijkheid een geringe daling laten zien. Dit komt vooral door de verkoop van VLC & Partners welke in 2024 definitief zal worden. Door de grote eenmalige bate die deze transactie met zich meebrengt zal het winstniveau over 2024 een forse stijging laten zien. Omdat het overgrote deel van deze verkoopopbrengst weer in De Goudse zal worden geïnvesteerd zal de solvabiliteit naar verwachting toenemen.

In dit jubileumjaar vragen een aantal onzekerheden en uitdagingen de aandacht. De huidige bestuursvoorzitter noemt in dit verband onder meer de effecten van de energiecrisis en personeelstekorten op het mkb, de toekomstige wetgeving op de inkomensmarkt, de ontwikkeling van financiële markten in het algemeen, de inflatie en de renteontwikkeling in het bijzonder. Ook wijst hij op de grote impact van regelgeving, variërend van de Pensioenwetgeving, DORA en Sanctiewet/Wwft tot de Privacy- en duurzaamheidwetgeving en de wettelijke rapportageverplichtingen die veel capaciteit vragen.
 
"Essentieel voor onze toekomst is dat we er in blijven slagen om onderscheidend vermogen te koppelen aan een concurrerend kostenniveau’, stelt Bouwmeester. ‘We richten ons daarbij met name op de verdere ontwikkeling van onze brancheproposities en bedieningsconcepten voor adviseurs. We combineren een bedrijfsbreed kostenbesparingsprogramma met investeringen in onderhoud en vernieuwing om ook in de toekomst onze adviseurs en eindklanten goed te kunnen blijven bedienen."
Geplaatst op 20-04-2024

Volgende >


Share on: