Middelgrote kantoren boeken vooruitgang in actief klantbeheer

Middelgrote kantoren hebben afgelopen jaar aanzienlijke vooruitgang geboekt in hun volwassenheidsniveau als het gaat om actief klantbeheer. Dat concludeert de Stichting Actief Klantbeheer na afronding van haar jaarlijkse onderzoek. Het 2024-onderzoek laat ook zien dat kleine kantoren op dit aspect van hun dienstverlening juist terrein inleveren.

De resultaten van het derde onderzoek van de Stichting Actief Klantbeheer, naar de mate van volwassenheid in actief klantbeheer onder financiële dienstverleners, laten een genuanceerd beeld zien. Een grote groep adviseurs heeft het onderzoek ingevuld en dat biedt inzicht in zowel positieve ontwikkelingen als gebieden die aandacht vereisen.

Succesvolle kantoren ervaren geen obstakels 
Uit de resultaten blijkt dat middelgrote kantoren aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt. Dit suggereert dat de strategische inspanningen en investeringen van deze kantoren effectief zijn. Kantoren die veel werk maken van actief klantbeheer ervaren in tijdgebrek, een rendabel verdienmodel en privacy helemaal geen obstakels. De beschikbaarheid van actuele klantdata kan in hun optiek nog wel beter. De kantoren die werken in het hoogste volwassenheidsniveau qua actief klantbeheer hebben gemiddeld genomen elke 2 à 3 jaar contact met hun klanten. Steeds vaker is Whatsapp een van de manieren om contact te hebben met klanten.


Aantrekkende hypotheekmarkt
Anderzijds valt er een opvallende daling in het volwassenheidsniveau te constateren bij kleinere kantoren. Dit kan wijzen op uitdagingen, zoals beperkte middelen en een gebrek aan focus door een aantrekkende hypotheekmarkt. Deze groep wijst ook op te weinig actuele klantdata, maar noemt vooral tijdgebrek en een goed verdienmodel als grootste praktische problemen.


Meer deelnemers 
“We merken dat actief klantbeheer nog steeds een belangrijk thema is in de branche”, zegt Michiel van Vugt, voorzitter van de Stichting Actief Klantbeheer. “Tegelijkertijd blijft het nodig om barrières te slechten. De financiële gezondheid van de Nederlander is belangrijk en daar helpt actief klantbeheer bij. We zijn verheugd dat dit jaar meerdere nieuwe partijen zich aansluiten als deelnemer van de Stichting.” Van Vugt vervolgt: ”De bevindingen van het onderzoek onderstrepen zowel de vooruitgang als de uitdagingen binnen de sector. Stichting Actief Klantbeheer blijft zich inzetten voor de ondersteuning en ontwikkeling van actief klantbeheer bij alle financieel advieskantoren, ongeacht hun grootte. De stichting zal op basis van deze bevindingen gerichte programma's en ondersteuning ontwikkelen. Het doel is om de positieve trends bij middelgrote kantoren voort te zetten en de volwassenheid van kleine kantoren te verhogen.”Over de Stichting Actief Klantbeheer Het branche-initiatief Actief Klantbeheer wordt gevormd door marktpartijen die het manifest Actief Klantbeheer hebben ondertekend. De activiteiten zijn belegd binnen de Stichting Actief Klantbeheer.


De stichting is onderverdeeld in vier werkgroepen – Faciliteren, Opleiden, Communicatie en Onderzoek – en biedt onder meer informatie, opleidingen en praktische handvatten.

Geplaatst op 03-07-2024

< VorigeVolgende >


Share on: