Nieuw onderzoek: Meer nodig om Nederland klimaatadaptief te maken

Nederland moet zich beter aanpassen aan extreem weer en klimaatverandering. Dit betekent dat we niet alleen maatregelen moeten nemen om verdere opwarming te voorkomen (klimaatmitigatie), maar ook klimaatadaptieve maatregelen. Een rapport van Deloitte met die strekking is tijdens het jaarlijkse Nationaal Deltacongres, overhandigd aan Deltacommissaris Peter Glas door Liesbeth Mol, Chair Board van Deloitte North South Europe en Geeke Feiter- van Heuvelen, directeur van het Verbond van Verzekeraars. Het Verbond heeft meegewerkt aan het rapport.

Geeke Feiter: “De ramp in Limburg gaf meteen het gevoel dat Nederland hiervan moesten leren. Het onderzoek ziet toe op Valkenburg en Rotterdam. Dit gaat niet alleen over de overheid, maar ook over mensen, bedrijven en lokale bestuurders. Deze transitie moeten we met zijn allen maken. Daarom hebben we hieraan meegewerkt. Laat ik er drie belangrijke zaken uitpikken. Expliciet de oproep van burgemeester Prevoo om ervoor te zorgen dat de ramp na de ramp niet weer voorkomt. We willen ons hier als sector voor inzetten en hebben onze hand uitgestoken naar de overheid. Wat kunnen we publiek/privaat doen om een betere afwikkeling van schade voor morgen te organiseren? De tweede aanbeveling is om een houten vloer niet langer in zijn geheel te vervangen maar alleen bepaalde beschadigde onderdelen. Dat gaat om wettelijke ruimte. Als derde de financieringskant van woningen. Op welke manier kun je de financiële wereld meehelpen sturen hoe beter om te gaan met klimaatrisico's?”

Op 16 november organiseert het Verbond van Verzekeraars de Klimaatwerkconferentie. De focus is het weer van de toekomst, met toenemend extreem weer. Later dit jaar publiceert het Verbond een doorberekening van de KNMI klimaatscenario’s. De KNMI'23-klimaatscenario's bestaan uit vier paden die een mogelijk toekomstig klimaat in Nederland rond 2050, 2100 en 2150 beschrijven. Het Data Analytics Center (DAC) van het Verbond rekent momenteel de nieuwe klimaatscenario’s van het KNMI door naar de verwachte toekomstige schade.


Een aantal aanbevelingen uit het rapport van Deloitte:

  • Het is belangrijk dat de overheid en financiële sector erkennen dat klimaatadaptatie een complexe opgave is, omdat belangen en doelen niet voor iedereen gelijk zijn. Daarnaast is er soms ook gebrek aan kennis en/of onbegrip over hoe het in een andere sector of organisatie werkt.
  • De overheid moet meer duidelijkheid verschaffen over het totale kostenplaatje van een klimaatadaptief Nederland. Men kan de financiële sector vragen om bij de realisatie hiervan te ondersteunen.
  • Interpreteer het indemniteitsbeginsel als een beginsel waarbij de vergoeding altijd gebruikt mag worden voor verbeterde klimaatadaptatie.
  • Zet de gesprekken voort over het versimpelen van het uitvoeringsproces van de Wts door het hanteren van één publiek-privaat loket voor alle vormen van schade. Hierbij worden heldere communicatie en één aanspreekpunt gecreëerd.
  • Kijk naar businessmodellen voor de lange termijn. Dit vraagt om vernieuwend leiderschap en lef aan zowel de kant van de overheid als aan de kant van het bedrijfsleven. Huidige financiële modellen gaan vaak over kortetermijnresultaten, die op winst worden gewaardeerd. Het advies is dan ook om te kijken naar het verbeteren van de leefkwaliteit, veiligheid en levensduur van Nederlanders. Omdat dit anders gekwantificeerd dient te worden, is het noodzakelijk om naar een langere termijn, van minimaal 25 jaar, te kijken.
  • Door de gevolgen van klimaatverandering kan sociale ongelijkheid toenemen. Inwoners met meer financiële middelen zijn beter in staat adaptieve maatregelen te nemen, of te verhuizen naar een gunstigere regio, terwijl inwoners met minder financiële middelen dit niet kunnen.
l
Lees HIER het volledige rapport van Deloitte
Bron: Verbond van Verzekeraars
Geplaatst op 10-11-2023

< VorigeVolgende >


Share on: