Marktverharding en hogere rente: het lichtpuntje voor verzekeraars

Volgens de laatste sigma van het Swiss Re Institute blijft inflatie de belangrijkste zorg voor verzekeraars. Het effect van de inflatie op de wereldeconomie heeft ertoe geleid dat de totale wereldwijde verzekeringspremie in 2022 in reële termen met naar schatting 0,2% is gedaald.

Een lichtpuntje voor de verzekeringssector wordt gevormd door de renteverhogingen van de centrale bank, die de beleggingsresultaten op middellange termijn naar verwachting zullen verbeteren. Voor de toekomst verwacht het Swiss Re Institute dat de verzekeringssector in 2023 en 2024 weer een premiegroei van gemiddeld 2,1% per jaar in reële termen zal vertonen, gesteund door een combinatie van afnemende inflatie, verharding van de markt voor schadeverzekeringen en een grotere vraag naar levensverzekeringen.

 
Jérôme Haegeli, hoofdeconoom van Swiss Re Group: "Volgens ons zal de wereldeconomie merkbaar afkoelen onder het gewicht van inflatie- en renteschokken. De repricing van risico in de reële economie en de financiële markten is eigenlijk gezond en op lange termijn positief. Een hogere risicovrije rente betekent een hoger rendement voor investeringen in de reële economie. In de huidige moeilijke tijden - en voor de komende periode van economisch herstel - kan de verzekeringssector zijn waarde laten zien omdat hij financiële veerkracht biedt op alle niveaus van de gemeenschap."
 
Volgens het Swiss Re Institute zullen grote economieën, met name in Europa, de komende 12-18 maanden waarschijnlijk te maken krijgen met een inflatoire recessie bij hogere rentetarieven. De wereldwijde groei van het bbp zal naar verwachting vertragen tot 1,7% in 2023, tegen 2,8% in 2022.
 
Het Swiss Re Institute voorspelt een gemiddelde jaarlijkse wereldwijde CPI-inflatie van 5,4% in 2023 en 3,5% in 2024, tegen 8,1% in 2022. Ondanks de verwachte afname van het momentum zal de inflatie naar verwachting volatiel blijven en aanhoudend boven de historische gemiddelden liggen. Voor verzekeraars is inflatie een uitdaging omdat het de nominale premiegroei aantast, de wereldwijde vraag beïnvloedt en hogere claimkosten in schadeverzekeringen veroorzaakt.
 
Verzekeringsmarkt verbetert in 2023 en 2024 als de economie zich hersteld en prijsverbeteringen effect hebben
Het Swiss Re Institute voorspelt dat de reële premiegroei bij schadeverzekeringen zal herstellen tot 1,8% in 2023 en 2,8% in 2024, na een zwakke reële groei van 0,9% in 2022. In Europa weerspiegelt de verwachte opleving de verbeterende economische omstandigheden nu de regio zich herstelt van de komende recessie. Bovendien zullen mogelijke verhogingen van de verzekeringstarieven en een afnemende inflatie in de VS, alsook een gunstigere reële groei in Azië naar verwachting een sterkere premiegroei in die regio's ondersteunen. China, dat 60% van de schadeverzekeringspremies in de opkomende markten vertegenwoordigt, kan een reële groei van de schadeverzekeringspremies verwachten van 4,0% in 2023 en 5,8% in 2024.
 
Commerciële lijnen zullen naar verwachting het meest profiteren van tariefverharding en de komende jaren meer groeien dan persoonlijke lijnen (exclusief gezondheid). Het Swiss Re Institute schat de groei van de commerciële premies in 2022 op 3,3% en in 2023 op 3,7%. Daarentegen wordt verwacht dat de premies voor particuliere verzekeringen wereldwijd in 2022 met 0,7% zullen dalen, voornamelijk als gevolg van achterblijvende prestaties bij autoverzekeringen in geavanceerde markten, en zich vervolgens zullen herstellen tot een groei van 1,8% in 2023. 
 
De levenskostencrisis in de geavanceerde markten heeft naar schatting geleid tot een krimp van de wereldwijde levensverzekeringspremies met 1,9% in reële termen in 2022. Verwacht wordt dat dit zal worden gevolgd door een reële premiegroei van 1,7% in 2023 en 2024, voornamelijk dankzij een groei van 4,3% in opkomende markten, waaronder China.
 
De drijvende krachten achter de groei van de levenpremies in de geavanceerde en opkomende markten lopen uiteen. De inflatie in geavanceerde markten, met name in Europa, drukt het budget van huishoudens en vermindert daardoor de vraag van consumenten naar individuele spaarproducten. In de opkomende markten ondersteunen de groeiende middenklasse en de overheidsdoelstellingen voor de penetratie van levensverzekeringen de groei van het spaarwezen. De vraag wordt ook ondersteund door jongere, digitaal onderlegde consumenten in opkomende markten die zich meer bewust zijn van de voordelen van het aanhouden van langlopende levensverzekeringen.
 
 
Bron: Swiss RE
Geplaatst op 18-11-2022


Share on: