Vertrouwen centraal tijdens NARIM Congres 2022

Niet in de Randstad, maar in het Inspyrium in Cuijk. De soms behoorlijke reisafstand weerhield de ruim 350 congresgangers er niet van om vol enthousiasme deel te nemen aan het NARIM Congres 2022 dat op 2 juni plaatsvond. Het Inspyrium inspireerde niet alleen, het was een natuurlijke en duurzame omgeving waar ook kennisdelen en netwerken centraal stond.

Verrassend en gevarieerd programma
De Congrescommissie had, zoals gebruikelijk, voor een verrassend en gevarieerd programma gezorgd. Vooraf was niet veel over de inhoud van het programma gemeld. "Heb vertrouwen dat het interessant is," vertelde Darko Domic in de aanloop naar de 2e juni. Want vertrouwen was het thema van het Congres en staat ook de rest van het jaar centraal in de uitingen van NARIM. Dat dit vertrouwen soms een klein beetje werd beschaamd, bleek bij aankomst. Daar werden de aanwezigen verwelkomd door Gijs van Amstel, directeur van Risico BV. Hij bleek de kunst van het netwerken goed te beheersen en regelde zelfs vijf afspraken. Te goed van vertrouwen waren deze congresgangers wel, want Gijs bleek een acteur. Dat gold trouwens ook voor de overenthousiaste toiletjuffrouw...

NARIM Award voor Adri van der Waart
Dagvoorzitter Maarten Bouwhuis had de vaart en de stemming er zoals gewoonlijk snel in. Als eerste nodigde hij Adri van der Waart op het podium. De oud-voorzitter van NARIM keek kort terug op zijn voorzitterschap en gaf de aanwezigen nog een advies: "Je hebt elkaar nodig in deze markt, blijf met elkaar in gesprek. Dat werkt." Hij vervolgde: "Ik ben blij te constateren dat we het vak weer hebben ontdekt. In dit vak moet je risico’s ontdekken, risico’s waarvan je het bestaan soms nog niet wist."

Toen hij was uitgesproken betrad NARIM Bestuurslid Rosalie André het podium en overhandigde de volkomen verraste oud-voorzitter de NARIM Award. "Dit had ik niet verwacht, heel veel dank," was de reactie van een duidelijk geëmotioneerde Adri van der Waart. 

Je kijkt met je brein
Na een korte kennismaking met Albert van Haastrecht, de nieuwe NARIM-voorzitter, was het woord aan neurowetenschapper Erik Schoppen. Hij dook in ons complexe brein en toonde, mede aan de hand van voorbeelden, aan dat we niet met onze ogen kijken, maar met ons brein.


Paneldiscussie 
Na zijn interessante betoog was het de beurt aan Ferdinand Soeteman, Verbond van Verzekeraars, Rob ter Mors, VNAB en Albert van Haastrecht om te discussiëren over de crises die op ons afkomen en de status van vertrouwen in de branche. Hoe beïnvloeden de vertrouwenscrises de verzekeraars? Ferdinand Soeteman: "Vanzelfsprekend raken al die crises de sector. De verzekeringsbranche staat middenin de samenleving. Verzekeren gaat om het creëren van vertrouwen. Uit onderzoek blijkt trouwens dat consumenten geen vertrouwen hebben in verzekeraars, maar ze zijn wel positief over hun eigen verzekeraar." Rob ter Mors: "Crises stapelen maar door. Het betekent een herijking van de rol van risicomanager in de relatie met de adviseurs." Ook Albert van Haastrecht, namens NARIM, beaamde dat al die vertrouwenscrises invloed hebben op Risk & Insurance Managers. "Onzekerheid en bepaalde investeringen en aankopen worden niet meer gedaan."

Input deelnemers
De zaal sprak mee, op de vraag of de crises in Nederland invloed hebben op hun business, antwoordde 4% nee, 49% een beetje, 38% behoorlijk en 9% heel sterk. En de vraag welke crisis de meeste impact heeft gaf als resultaat: de krappe arbeidsmarkt 18%, het klimaat 16%, Oekraïne/Rusland 14%, grondstoffenschaarste 14%, Covid 12%, de energiecrisis 10%, supply chain 8%, cybercrime 7% en de vluchtelingenproblematiek 1%. Duidelijk werd dus wel dat de krappe arbeidsmarkt tot grote zorgen leidt.

De zaal werd verder gevraagd welke crisis zij nog meer ervaren. De antwoorden waren wisselend: inflatie, onderwijs/studiebeurs, woningnood, het zwalkend regeringsbeleid, rentestijging, volksgezondheid, blame and shame. Als laatste werd de aanwezigen gevraagd hoe groot het vertrouwen in de markt is: 30% groot, 56% gemiddeld, 14% klein. De panelleden gaven als reactie hierop aan ervan overtuigd te zijn dat zij er vertrouwen in hebben dat de markt de goede weg is ingeslagen als het gesprek maar gevoerd blijft worden.

Bron: NARIM
Geplaatst op 13-06-2022

< VorigeVolgende >


Share on: