Vanaf donderdag 1 juli van start met de Directe Schadeafhandeling

Klanten met een WA-autoverzekering kunnen vanaf donderdag 1 juli bij hun eigen verzekeraar terecht als ze materiële schade hebben aan een particuliere personenauto. Voorwaarde daarbij is dat de schade moet zijn veroorzaakt door een ander motorvoertuig waarvan de bestuurder aansprakelijk is.

Het Verbond van Verzekeraars heeft al eerder aangekondigd, dat op 1 juli de verzekeringssector van start gaat met Directe Schadeafhandeling. Met deze nieuwe dienstverlening kan schade sneller en eenvoudiger worden afgehandeld, omdat consumenten deze bij hun eigen verzekeraar kunnen melden. De schade wordt vervolgens door verzekeraars onderling verhaald.    


Goed nieuws 
Verzekeraars zijn enthousiast over Directe Schadeafhandeling. Algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars, Richard Weurding is dan ook positief: “Het indienen van een claim kost de consument vanaf nu minder tijd, omdat hij of zij zelf niet meer uit hoeft te zoeken wie de aansprakelijke verzekeraar is. Ook hoeft de klant niet zelf in gesprek te gaan met de aansprakelijke partij. We starten vanaf vandaag met bijna alle verzekeraars aangesloten bij het Verbond en een deel van de volmachtkantoren. Binnen de afgesproken transitieperiode van een half jaar sluiten ook de overige verzekeraars en gevolmachtigden aan.” Deelname aan Directe Schadeafhandeling staat ook open voor partijen die (nog) geen lid zijn van het Verbond.  


Enthousiast  
Overigens blijven consumenten de vrijheid houden om de schade zelf bij de aansprakelijke verzekeraar te claimen. Daarbij kunnen zij zich, net als nu, laten bijstaan door bijvoorbeeld hun adviseur. Enno Wiertsema, directeur van Adfiz, is positief: “Adviseurs willen hun klanten zo goed mogelijk helpen, juist ook op dit soort belangrijke momenten. Als Directe Schadeafhandeling ervoor zorgt dat schades voor klanten sneller worden afgehandeld, is dat een goede zaak.” Ook NVGA-voorzitter Ron Gardenier is enthousiast: "Met Directe Schadeafhandeling kunnen onze adviseurs nog meer toegevoegde waarde leveren aan hun klanten, daarom zetten we alles op alles om dat zo snel mogelijk te realiseren." Ook de ANWB gaf eerder al aan dat de nieuwe afhandeling goed aansluit bij de wens van de consument om bij de eigen verzekeraar de schade te melden. 
Klanten tevredener en sneller afhandelingsproces 


Verzekeraars streven met Directe Schadeafhandeling naar een hogere klanttevredenheid en een sneller afhandelingsproces. Daarnaast kunnen zij de klant laten profiteren van dienstverlening die er nu alleen voor eigen all risk verzekerden is. Zo kunnen klanten bijvoorbeeld hun voertuig via het netwerk van de verzekeraar laten herstellen, zodat ze verzekerd zijn van een kwalitatief goed herstel.  

 Meer informatie over Directe Schadeafhandeling vind je op deze pagin van het Verbon van Verzekeraars.

Bron: Verbond van Verzekeraars
Geplaatst op 01-07-2021

< VorigeVolgende >


Share on: