Vanaf 2022 automatische blusinstallatie verplicht

In parkeergarages onder hoge gebouwen van woonlocaties wordt bij nieuwbouw een automatische blusinstallatie verplicht. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil de verplichting vanaf 2022 opnemen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Het IFV is gevraagd om hiervoor een inhoudelijke onderbouwing op te stellen.

Door middel van een literatuurstudie, deskresearch en een beknopt veldonderzoek bij een aantal veiligheidsregio's heeft het IFV de volgende vragen beantwoord:

  1. Wat zijn de brandveiligheidsrisico's van parkeergarages onder gebouwen? 
  2. Waarom is een automatische blusinstallatie een betere manier om deze brandveiligheidsrisico's te beheersen dan: 
    - het toepassen van brandventilatie met een verbeterde brandweerinzet 
    - het toepassen van een uitbrandscenario?
  3. Wat is de inhoudelijke onderbouwing voor de eis van een automatische blusinstallatie in gebouwen waarin kan worden overnacht en waarvan een vloer van een verblijfsgebied > 13 meter boven het meetniveau is gelegen? En idem bij parkeergarages > 1.000 m2?


Brandveiligheidsrisico's
Uit het onderzoek komt naar voren dat het risico op een langdurige thermische belasting van de constructie van een parkeergarage is toegenomen en daarmee het risico op branddoorslag, bezwijken van (draag)constructies en slachtoffers. Verder is de rookverspreiding binnen en buiten een garage toegenomen. Hierdoor lopen bv. slapende personen en verminderd zelfredzamen extra risico's. Ten slotte is de kans op een snelle bestrijding van een brand in een parkeergarage sterk afgenomen. Dit terwijl de hulpvraag aan de brandweer is toegenomen. 


Automatische blusinstallatie
De onderzoekers concluderen dat met een automatische blusinstallatie vrijwel al deze risico's (sterk) worden beperkt. Dit in tegenstelling tot de twee andere brandconcepten die zijn gebaseerd op een combinatie van effectbeperkende voorzieningen. De inhoudelijke onderbouwing voor de eis van een automatische blusinstallatie wordt in het rapport uitgewerkt voor de verschillende combinaties van slaapgebouw en parkeergarage. 


Internetconsultatie
Het ministerie van BZK heeft op 10 juni jl. een internetconsultatie gepubliceerd van een aantal voorgenomen wijzigingen in het toekomstige Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Hierin wordt verwezen naar het IFV-rapport. Bekijk de internetconsultatie.


Download hier het onderzoek sprinklerinstallatie parkeergarage.

 

Geplaatst op 15-06-2021

< VorigeVolgende >


Share on: